SOFTUERI

Program biznesi "Kofax Power PDF Advanced"
KOFAX

Program PDF të siguruara për çdo biznes

Na kontaktoni

Kofax Power PDF

Një program i fuqishëm e intuitiv i krijuar për bizneset, për të krijuar, konvertuar, modifikuar e shpërndarë skedarë PDF, kudo e kurdoherë.

Me "Kofax Power PDF Advanced" organizata juaj mund të optimizojë produktivitetin dhe ta instalojë në mënyrë të sigurt programin për të gjithë forcën tuaj punëtore në lëvizje, duke e ndihmuar biznesin tuaj të bashkëpunojë më mirë e pa telashe mes pajisjeve e platformave të ndryshme.

Përfitimet kryesore

Increase productivity with an intuitive user experience Increase productivity with an intuitive user experience

Rrisni produktivitetin me një përvojë intuitive përdorimi

Utilise Touch-enabled device support to easily change text in PDF files Utilise Touch-enabled device support to easily change text in PDF files

Shfrytëzoni mbështetjen për komandim me prekje të pajisjes për ta ndryshuar me lehtësi tekstin në skedarët PDF

Take security precautions with advanced features such as redaction Take security precautions with advanced features such as redaction

Merrni masat paraprake të sigurisë me funksione të avancuara si p.sh. redaktimi

Collaborate in real time with users on the same network Collaborate in real time with users on the same network

Bashkëpunoni në kohë reale me përdorues në të njëjtin rrjet

Jo thjesht program ndihmës

Menaxhimi i informacionit është jetik për suksesin dhe reputacionin e biznesit. "Power PDF Advanced" mund t'ju ofrojë kursime të prekshme për biznesin me rezultate reale në produktivitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në lidhje me dokumentet.

Përgjigjjuni tani nevojave të biznesit tuaj për PDF, për të mbështetur të ardhmen tuaj

Funksionet e "Power PDF Advanced" i mundësojnë biznesit tuaj të punojë që sot si forca punëtore e së nesërmes, duke përmirësuar e siguruar ciklin tuaj të punës në PDF me:

Krijim intuitiv të formularëve të plotësueshëm
Skanoni me lehtësi formularë fizikë dhe konvertojini në formularë interaktivë PDF me fusha, kutiza opsionesh, fusha nënshkrimi etj.

Konvertim më se praktik të skedarëve
Konvertoni shpejt e saktë dokumente nga "Word" e formate të tjera skedarësh në PDF, si dhe anasjelltas.

Funksione bashkëpunimi në kohë reale
Krijoni, modifikoni, komentoni e shënoni dokumentet PDF së bashku me përdorues të tjerë të të njëjtit rrjet.

Siguri e njësuar
Mbroni biznesin tuaj përmes sigurisë me menaxhim qendror dhe të zgjeruar që implementon kufizime në lidhje me hapjen e dokumenteve dhe i mban të kyçura të dhënat e natyrës delikate.

More than just a utility Tool. Address your PDF Business needs today, to support your tomorrow.

Funksionet kryesore të "Kofax Power PDF Advanced"

Collaboratively create and edit PDFs over a network in real-time Collaboratively create and edit PDFs over a network in real-time

Krijim e modifikim i PDF-ve në bashkëpunim përmes rrjetit në kohë reale

Sign and send PDFs for signatureNew Component Sign and send PDFs for signatureNew Component

Nënshkrim e dërgim i PDF-ve për nënshkrim

Redact sensitive information Redact sensitive information

Redaktim i informacionit delikat

Automate PDF creation Automate PDF creation

Automatizim i krijimit të PDF-ve

Bates stamping with advanced formatting Bates stamping with advanced formatting

Vulë "Bates" me formatim të avancuar

Simple and Efficient Implementation Simple and Efficient Implementation

Implementim i thjeshtë e efikas

No monthly or annual subscription fees No monthly or annual subscription fees

Pa tarifa abonimi mujor apo vjetor

Mësoni më shumë se si "Kofax PDF Advanced" mund të mbështesë biznesin tuaj.