Kofax eCopy ShareScan 6

Zgjidhja e skanimit që transformon përpunimin e dokumenteve, duke i automatizuar flukset tuaja të punës dhe duke i thjeshtuar detyrat komplekse
Shkarkoni broshurën

Kërkoni informacione

Nuance eCopy ShareScan 6

Fuqizoni produktivitetin me flukset inteligjente të punës për dokumentet

eCopy ShareScan sjell fuqinë dhe elasticitetin për flukset e punës për regjistrimin e dokumenteve. Ky aplikacion i bazuar në server është ndihmësi i përsosur për modelet imageRUNNER ADVANCE, duke ofruar një skanim inteligjent, të thjeshtë dhe të shpejtë për dokumentet në fluksin e punës.

Nuance eCopy ShareScan 6
Automate document capture workflows Automate document capture workflows

Automatizoni flukset e punës për regjistrimin e dokumenteve

Collaborate with virtually any back-end system Collaborate with virtually any back-end system

Bashkëpunoni praktikisht me çdo sistem të aksesit për të dhënat

Full integration with Microsoft Office 365 Full integration with Microsoft Office 365

Shikoni paraprakisht skanimet në ekranin e pajisjes
 

Full integration with Microsoft Office 365 Full integration with Microsoft Office 365

Integrimi i plotë me Microsoft Office 365
 
 

Optional Nuance Business Connect mobile app Optional Nuance Business Connect mobile app

Aplikacioni opsional "Kofax Business Connect" për celularë

eCopy PDF Pro integration eCopy PDF Pro integration

Integrimi me eCopy PDF Pro
 

Comprehensive security with authentication, audit trails, tracking and reporting Comprehensive security with authentication, audit trails, tracking and reporting

Siguri e zgjeruar me vërtetimin, gjurmët e auditit, monitorimin dhe raportimin

Superior OCR accuracy Superior OCR accuracy

Saktësi superiore e zbulimit OCR

Shikoni të gjitha veçoritë

Produktet përkatëse