EFI MarketDirect cross media

Zhvilloni dhe shpërndani me shpejtësi dhe me lehtësi komunikime tregtare tërheqëse dhe të personalizuara të integruara në kanalet dixhitale dhe të printimit.

Kërkoni informacione

EFI MarketDirect Cross Media

Softueri i mediave të ndërthurura i gjeneratës së ardhshme (më parë DirectSmile)

Me një paketë mjetesh të fuqishme për të ndihmuar në automatizimin dhe personalizimin e angazhimit të klientëve tuaj. Me integrimin e kanaleve të printimit, emailit, uebit, celulare dhe sociale, MarketDirect ofron një platformë për angazhimin e klientëve ekzistues dhe për nxitjen e kërkesës për klientët e rinj.

Next generation cross media software (formerly DirectSmile)

Shikoni të gjitha veçoritë

Aplikimet kryesore

Marketingu i drejtpërdrejtë

 • posta e printuar
 • fushatat me email
 • PURL
 • SMS

Internet

 • sajtet e uebit të korporatës
 • mikrosajtet
 • faqet e uebit për celular

Besnikëria e klientëve

 • buletinet informative
 • reagimi
 • anketat
 • përshëndetjet

Mbështetja e shitjeve

 • menaxhimi i klientëve potencialë
 • proceset e automatizuara të shitjeve

Analiza e tregut

 • monitorimi i përgjigjeve
 • segmentimi
 • sjellja e përdoruesit

Marketingu për ngjarjet

 • fushatat e ftesave
 • menaxhimi i përdoruesve

Key Applications