Seria Canon imageRUNNER ADVANCE C256/C356 II
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

iR-ADV C256i II*/C356i II*: Printim, kopjim, skanim, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
iR-ADV C356P II*: Printim

Shpejtësia e procesorit

Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde: 250 GB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Futja e letrës (Standarde)

1 x kasetë me 550 fletë (80 gm2)
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

Kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE MODULE-AE1)
Kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)
3 kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes të letrës

Pa përfunduesin: 250 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin: maks. 500 fletë (A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Sistemim, grupim
Me përfunduesin e jashtëm: Sistemim, grupim, offset, kapëse

Llojet e mbështetura të medias

Kasetat:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër e shtypur me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, zarfe*
*Zarfet mbështeten vetëm me kasetën standarde 1.

Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente, etiketa, zarfe

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësia standarde: A4, B5, A5, zarfe (Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e lirë: Min. 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE MODULE-AE1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat:
60 deri në 163 gm2

Sirtari shumëfunksional:
60 deri në 220 gm2

Në dy anë:
60 deri në 163 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: iR-ADV C256i II* 34 sekonda ose më pak 1
iR-ADV C356i II*/C356P II*: 30 sekonda ose më pak 2
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i ndezjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak 3

Përmasat (Gj x Th x L)

iR-ADV C356P II*: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C256i II*/C356i II*: 511 mm x 651 mm x 639 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

511 x 651(Bazë: Kapaku i pllakës së shtypjes + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1407 mm x 908 mm (Konfigurimi i plotë: Kapaku i pllakës së shtypjes + STAPLE FINISHER-Z1+ sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
852 mm x 908 mm (Bazë: DADF + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1407 mm x 908 mm (Konfigurimi i plotë: DADF + STAPLE FINISHER-Z1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)

Pesha

iR-ADV C356P II*: Afro 42 kg përfshirë tonerin
iR-ADV C256i II*/C356i II*: Afro 49 kg përfshirë tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV C256i II*: 25 faqe/min (A4), 26 faqe/min (B5), 26 faqe/min (A5)
iR-ADV C356i II*: 35 faqe/min (A4), 26 faqe/min (B5), 26 faqe/min (A5)

Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)

iR-ADV C256i II*: Afro 6,9/9,4 sekonda ose më pak
iR-ADV C356i II*: Afro 5,1/6,9 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: Deri në 2400 dpi e barasvlershme me x 600 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Specifikimet e skanimit

Lloji standard

Standarde: Lexuesi dhe Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim (DADF)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Origjinalet e pranueshme/peshat

Madhësia e medias së pllakës së shtypjes: Fletë, libër, objekte 3D

Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve: A4, B5, A5, A6

Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanimi në 1 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: Një sferë zgjidhjesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Skanimi në shërbimet e mbështetura në re: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Skanimi në një anë (bardhë-e-zi): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë-e-zi): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)

Kapaciteti i letrës

100 fletë (80 gm2)

Skanimi nga të dyja anët

Në 2 anë në 2 anë (automatik)

Specifikimet e dërgimit

Opsionale / Standarde

Standard në të gjithë modelet

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, kuti postare, Super G3 FAX (opsional për iR-ADV C256i II*/C356i II*), faks me IP (opsional)

Modaliteti i ngjyrave

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri),
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë, i plotë)

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko politikën, Optimizo për ueb, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Nënshkrimi dixhital)
Opsionale: PDF (Gjurmimi dhe zbutja, me enkriptim)

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

Opsionale në iR-ADV C256i II*/C356i II*

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A4, B5*, A5* dhe A6*
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows Vista/7/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Çaktivizimi i hapësirës së përparuar, filtrimi i ruajtjes, vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i kërkimit, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standarde: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), softueri i menaxhimit bazuar në renë kompjuterike uniFLOW Online Express Cloud, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut i ngurtë, Spastrimi i diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon uniFLOW)

Rrjeti

Standard: Filtrimi i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikimi i kriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, vërtetimi me SMTP, vërtetimi i POP para SMTP

Dokumenti

Standarde: Printimi i sigurt, Integrimi i ES2.5 të menaxhimit të të drejtave të Adobe LiveCycle®, PDF me enkriptim, pritimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrimi i pajisjes, shenjat ujore të sigurta
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga përdoruesi

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kw
Printimi:
iR-ADV C356P II*: 488,5 wh ose më pak
iR-ADV C256i II*/C356i II*: 575,4 Wh ose më pak
Në gatishmëri: Afro 40,3 Wh
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W ose më pak 5
Plugin i fikur: Rreth 0,5 W
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) 6:
iR-ADV C256i II*: 0,7 kWh
iR-ADV C356i II*/C356P II*: 1,3 kWh

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd) 7
iR-ADV C256i II*: Aktiv (bardhezi): 70,2 dB ose më pak, Aktiv (CL): 70,2 dB ose më pak, Në gatishmëri: 43 dB ose më pak
iR-ADV C356i II*/C356P II*: Aktiv (bardhezi): 71,8 dB ose më pak 8, Aktiv (CL): 71,8 dB ose më pak 9, Në gatishmëri: 53 dB ose më pak 10

Presioni i tingullit (LpAm) 11
Pozicioni në afërsi:
iR-ADV C356P II*/C356i II*: Aktiv (bardhezi): 52 dB ose më pak, Aktiv (CL): 53 db ose më pak 12, Në gatishmëri: 6 dB ose më pak 13
iR-ADV C256i II*: Aktiv (bardhezi): 49 dB ose më pak, Aktiv (CL): 50 dB ose më pak, Në gatishmëri: 8 dB ose më pak

Standardet

Me kualifikimin ENERGY STAR®
Shenja e ekonomisë
Blerje ekologjike
Engjëlli blu
RoHS

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri i hyrjes universale (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifiukuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

IW DESKTOP:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 55 TONER BK: 23 000 faqe
C-EXV 55 TONER CMY: 18 000 faqe

Opsionet e furnizimit të letrës

Pedestal opsional

Emri: Tipi i piedestalit të thjeshtë - F1
I zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.

Kaseta opsionale

Emri: CASSETTE MODULE-AE1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Madhësia e përshtatur: 98 mm x 190,5 mm deri në 216,0 mm deri në 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 511 mm x 508 mm x 159 mm
Pesha: Rreth 10 kg

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Madhësia e përshtatur: 98 mm x 190,5 mm deri në 216,0 mm deri në 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gj x Th x L): 511 mm × 508 mm × 425 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AK1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Madhësia e përshtatur: 98 mm x 190,5 mm deri në 216,0 mm deri në 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 3 (80 gm2)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
*Përmasat (Gje x The x La): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Pesha: Rreth 19 kg
*Kur është i lidhur me njësinë kryesore

Opsionet e daljes

Përfundues me kapje

Emri: STAPLE FINISHER-Z1 (i jashtëm)
Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 500 fletë
Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm
Pozicioni i Kapëses: Cep
Kapaciteti i kapëses:
30 fletë (deri në 105 gm2)
*përfshirë 2 kapakë letre (220 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 555 mm × 459 mm × 301 mm (kur lidhet me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 14 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

IC CARD READER BOX-D1 - Kutia e lexuesit të kartës IC vetëm për C355P

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)

COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Kit shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.

BLUETOOTH CONNECTION KIT - A1 - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth

NFC KIT-C1 - Paketa NFC është një opsion që bën të mundur komunikimin mes njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera me NFC.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AT1 - shton funksionalitetin e faksit.

SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AT1 - shton një linjë të dytë faksi

REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.

IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon Super G3 FAX Board-AT1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)

 1. Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes. Modaliteti i ndezjes së shpejtë AKTIV
 2. Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes. Modaliteti i ndezjes së shpejtë AKTIV
 3. Koha deri sa mund të kryeni veprimet kryesore në ekranin me panel me prekje
 4. Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga sajtet e uebit
 5. Modaliteti i gjumit 0,8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
 6. Vlera e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
 7. Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
 8. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 9. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 10. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 11. Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
 12. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 13. Të dhënat e marra nga deklarata ECO