Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 8700"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Tipi

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

Funksionet e Fotokopjimit

Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional*
* Nuk ofrohet në modelet "iR-ADV DX 8786P/8795P/8705P"

Processor

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Paneli i kontrollit

Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA
Opsionale: panel vertikal me prekje, me ngjyra, 10,4" TFT LCD SVGA

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde*: 320GB (hapësirë e lirë disku: 250GB),
Opsionale: 250 GB, 1 TB
* Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Opsional

Lidhja e ndërfaqes

Rrjeti
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
Të tjera
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 4200 fletë
1 sirtar 100-fletësh shumëfunksional
2 mbajtëse letre 1500-fletëshe,
2 kaseta letre 550-fletëshe,
Maksimumi: 7700 fletë (me POD Deck Lite-C1 ose Paper Deck Unit-E1)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m2)

250 fletë (me Copy Tray-R2).
Maksimumi: 5000 fletë (modalitet aktiv të stivimit për volume të larta me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 Pro")

Aftësitë e përfundimit

Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming

Llojet e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, kalk"
Mbajtëse letre (djathtas/majtas):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë
Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë, skedë*
* Nevojitet "Tab Feeding Attachment-B1".

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R
Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
Përmasa të lira: 100,0×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm
*1 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 64 g/m²
*2 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 91 g/m²
Mbajtëse letre (djathtas/majtas):
Madhësia standarde: A4, B5
Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme):
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Madhësia e personalizuar: 139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm

Peshat e mbështetura të medias

Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm
Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m²
Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m²
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.
Nga modaliteti i thellë pasiv: 60 sekonda e poshtë
Nga ndezja: 60 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (Gj x Th x L)

Modeli "MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786" (me panel të shtrirë me prekje): 670×770×1185 mm
Modeli "MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786" (me panel vertikal me prekje): 1170×770×1252 mm
Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670×770×1075 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë: 1533 x 1353 mm (me sirtarin me shumë funksione/kapakun lart djathtas të hapur + kapakun përpara të hapur + sirtarin e kopjimit)
Konfigurimi i plotë: 5068×1.400 mm (me "POD Deck Lite-C1" + "Document Insertion Unit-N1" + "Multifunction Professional Puncher-B1" + "Paper Folding Unit-J1" + "Booklet Finisher-W1 Pro" + "Booklet Trimmer-F1" + kapakun e parë të njësisë kryesore hapur)

Pesha

Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 225 kg*1, 221 kg*2
Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 201 kg*3
*1 Duke përfshirë DADF, panelin vertikal me prekje dhe shishen e tonerit.
*2 Duke përfshirë DADF, panelin e rrafshët me prekje dhe shishen e tonerit.
*3 Duke përfshirë panelin e rrafshët, kapakun e printerit dhe shishen e tonerit.

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV DX 8705:
deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R)
iR-ADV DX 8795:
deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R)
iR-ADV DX 8786:
deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

Afro 2,7 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

600×600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Specifikimet e skanimit

Tipi

Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)]
* Pikasje mbushjeje shumëfletëshe.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

deri në 200 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 220 gm2 (BW), 64 deri në 220 gm2 (CL)
Skanimi 2-anësh: 38-220 g/m² (bardhezi), 64-220 g/m² (ngjyra)
* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.

Madhësitë e mbështetura të medias

Madhësia e xhamit të skanimit: deri në 297.0 x 431.8 mm
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 135/80 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 165/90 (600×600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600
Skanim për faks: 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Standarde: Email/internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

Adresari

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)

Madhësia e dërgimit/marrjes

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsionin: maks. 480GB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

Specifikimet e sigurisë

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Standarde:
Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*1),
Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve),
Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
*1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve)

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 2400 W
Në gatishmëri: afro 217 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W 2

*1 Vlera referencë: matur një njësi
*2 Modaliteti i fjetjes 0,9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC):
iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh
iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh
iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh
Shënim:
Sipas "USA Energy Star 3.0"

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Nivelet e zhurmës

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)*
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 8795/8786/modeli i printerit: 7,2 B, Kv 0,3 B
* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (1-anëshe): 58 dB*,
Pasiv: 36 dB*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Artikujt e konsumit

Kutitë e tonerit

Toneri i zi C-EXV 35

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

70 000 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW online Express

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Instalatori i pajisjesNetSpot

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Administrimi i dokumenteve

Kofax Power PDF

Specifikimet e kontrollorit Fiery Print (I jashtëm)

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Emri

imagePASS-Y3 V1.1 (Server)

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes standarde

PCL6, Adobe PostScript 3

Kujtesa

8 GB (2 x 4 GB)

Hard disku

500 GB SATA

Processor

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

FS350Pro

Gërmat

PS: 138 Fonte
PCL: 113 Fonte

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows 7 64 bit/Windows 8.1 32 dhe 64 bit/Windows 10 32 dhe 64 bit/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerikë të printerit)/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bit, MAC OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)

Ndërfaqja

2 fole Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T),
2 fole USB 3.0 (pas), 3 fole (përpara në "Fiery Quick Touch TM"),
4 fole USB 2.0 (pas)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printimi i Drejtpërdrejtë

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Fiery Command WorkStation6, Paper Catalog, Fiery Remote Scan, Fiery Hot Folders & Virtual Printers, Fiery JDF

Opsione të kontrollorit Fiery Print

Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ komplet i heqshëm disku HDD/ Fiery Image Viewer

Platforma HW

NX One

Base OS

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Burimi i Energjisë

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)

Konsumi maksimal i energjisë

53 W

Përmasat (Gj x Th x L)

203 x 248 x 384 mm

Pesha

Vetëm njësia e serverit: afro 5,9 kg

Opsionet e furnizimit të letrës

NJËSIA E LETRËS-E1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 34 kg

Rafti POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë
Përmasat e letrës:
SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme (139,7×182,0 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Furnizimi me energji: 220-240V, 5060Hz, 1,2A 
Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 68 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR LEXUESIN E KARTËS SË AFËRSISË ULM
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A4

Të tjera

Upright Control Panel-J1
Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Numeric Keypad-A1
Finisher Jogger Kit-A1

Opsionet e sigurisë

Siguria e të dhënave

2,5 in/250 GB HDD-N1
2,5 in/1TB HDD-P1
HDD Mirroring Kit-J1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PCL PRINTER KIT-BD1
PS PRINTER KIT-BD1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

KONTROLLUESI I BAZUAR NË EFI-FIERY

imagePASS-Y3 V1.1

OPSIONET E KONTROLLUESIT TË BAZUAR TEK EFI-FIERY

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Removable HDD Kit-B6

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AS1
Super G3 2nd Line Fax Board-AS1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapëses

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1