Seria "Canon imageRUNNER 2600"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

Funksionet kryesore

Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar dysh "Canon" (i përbashkët)

Paneli i kontrollit

Standarde: panele me prekje, me ngjyra 17,8 cm / 7 in TFT LCD WSVGA

Kujtesa

Standard: 2.0GB RAM

Memoria

Standardi: 64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB)

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI 
- Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) 
 
TË TJERA 
- Standarde: USB 2.0 (pritësi) x3, USB 2.0 (pajisja) x1

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1.200 fletë
Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-AN1")

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 250 fletë
Maksimumi: 545 fletë (me "Inner Finisher-J1")

Aftësitë e përfundimit

Modeli standard: mbledhje, grupim
Me "Inner Finisher-J1": ngjitje, grupim, ofset, kapëse pa tela, kapëse sipas kërkesës

Llojet e mbështetura të medias

Kasetë letre (1/2):
E hollë, e thjeshtë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak
 
Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht, transparente, kalk*, etiketë, ngjitje, zarf
*Nuk përdoren dot disa lloje të letrës kalk.

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1:
Madhësi standarde: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: Min. 139.7 x 182.0 mm deri 297.0 x 390.0 mm
 
Kaseta e poshtme 2:
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: Min. 139.7 x 182.0 mm deri 297.0 x 431.8 mm
 
Sirtari shumëfunksional:
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Përmasa të posaçme/lira: Min. 98.0 x 148.0 deri 297.0 x 431.8 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat e letrës (1/2): 60 deri në 220 gsm 
Sirtari shumëfunksional: 52 deri në 220 g/m2 (e hollë: vetëm mbushje vertikale e letrës me kokrriza: 52 deri në 59 g/m2)
Dyanëshe: 60­105 g/m2

Koha e nxehjes (me modalitet AKTIV të nisjes së shpejtë)

Nga ndezja: 12 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes në modalitet nisjeje të shpejtë, deri kur të jetë gati kopjimi (pa rezervimin e printimit)
Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë
4 sekonda e poshtë*
*Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime në ekranin me prekje.

Përmasat (Gj x Th x L)

iR 2645i: 586×709×926 mm
iR 2630i: 586×713×912 mm
iR 2625i: 586×713×912 mm (me DADF-AZ1)
586×700×818 mm (me kapak xhami të tipit Z)

Hapësira e instalimit (Gje x The)

iR 2645i: 1363×1269 mm*
iR 2630i: 1363×1273 mm*
iR 2625i: 1363×1273 mm (me DADF-AZ1)*
1363×1260 mm (me kapak xhami të tipit Z)*
 
*me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor

Pesha

iR 2645i: rreth 75,5 kg pa tonerin
iR 2630i: rreth 73,6 kg pa tonerin
iR 2625i:rreth 73,6 kg pa tonerin (me DADF-AZ1)
Afro 66,8 kg pa tonerin (me kapak xhami të tipit Z)

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR 2645i:
45 fq/min (A4), 22 fq/min (A3), 32 fq/min (A4R), 20 fq/min (A5R)
 
iR 2630i:
30 fq/min (A4), 15 fq/min (A3), 21 fq/min (A4R), 17 fq/min (A5R)
 
iR 2625i:
25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 17 faqe/min (A4R), 17 faqe/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

iR 2645i: rreth 3,9 sekonda e poshtë 
iR 2630i/2625i: rreth 5,9 sekonda e poshtë 

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Leximi: 600×600
Printimi: Deri në 1200×1200

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%

Rritjet e paracaktuara

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, cilësimi i letrës, cilësimi i mëparshëm, cilësimi i preferuar, dyanësh, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i cilësimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libër në dy faqe, origjinal dyanësh, finicion, broshurë, version pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e tipit të origjinalit, qartësia, fshirje kuadri, zhvendosje, vjaska, njoftim për kryerjen e punës, fotokopjim letërnjoftimi, origjinal me përmasa të lira

Specifikimet e skanimit

Rezolucioni i zgjedhshëm

iR2645i: vetëmbushëse standarde (DADF-BA1)
iR2630i: vetëmbushëse standarde (DADF-AZ1)
iR2625i: vetëmbushëse opsionale (DADF-AZ1) ose kapak xhami i tipit Z

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

DADF-BA1: 100 fletë
DADF-AZ1: 50 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Xhami (DADF-BA1): 
Fletë, libër, sende 3-përmasore
Xhami (DADF-AZ1): 
Fletë, libër,
 
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
DADF-BA1:
Skanimi 1-anësh: 38-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m2 (ngjyra)*
Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m2 (ngjyra)*
* Në 38-42 g/m2 mbështetet vetëm mbushje 1-fletëshe. (Mbushja garantohet, por nuk garantohet korrigjimi i deformimeve gjeometrike)
DADF-AZ1:
Skanim 1-anësh: 38-128 g/m2 (bardhezi/ngjyra)*
Skanim 2-anësh: 38-128 g/m2 (bardhezi/ngjyra)*
 
* Në 38-52 dhe 105-128 g/m2 mbështetet vetëm mbushje 1-fletëshe. (Mbushja garantohet, por nuk garantohet korrigjimi i deformimeve gjeometrike)

Madhësitë e mbështetura të medias

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm
 
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Përmasa të posaçme: 128,0×139,7 mm deri në 297,0×431,8 mm
 
DADF-AZ1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Përmasa të posaçme: 128,0×148,0 mm deri në 297,0×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

DADF-BA1:
Skanim 1-anësh: 55/55 (300 dpi), 45 (bardhezi; 600 dpi)
Skanim 2-anësh: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (bardhezi; 600 dpi)
 
DADF-AZ1:
Skanim 1-anësh: 35/25 (300 dpi), 25 (bardhezi; 600 dpi)
Skanim 2-anësh: 12/8 (300 dpi), 8 (bardhezi; 600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Fotokopjim: 600×600
Dërgim: (dhënie) deri në 600×600, (marrje) deri në 600×600
Faks: deri në 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
 
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10
Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Funksioni i dërgimit ofrohet në të gjitha modelet
Skanimi në njësinë e memories USB: i disponueshëm në të gjitha modelet
Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion..
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Faks interneti (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opsional)

Adresari

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: 600×600 
Marrje: 600×600, 400×400, 300×300, 200×200, 150×150, 100×100, 75×75

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)

Formati i skedarit

Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF A/1-b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit)
*Vetëm faqe njëshe 

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinal dyanësh, libri në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, fshirje kornize, version detyre, emër dërguesi (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vulë përfundimi, njoftim për kryerjen e punës, emër skedari, subjekt/mesazh, marrës përgjigjeje, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim përmbajtjeje të origjinalit.

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Numri maksimal i linjave të lidhjes

4

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps 
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
 
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30 000 faqe

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal dyanësh, libër në dy faqe, origjinale me përmasa të ndryshme, dendësi (për skanimin), qartësi, fshirje kornize, version detyre, emër dërguesi (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vulë përfundimi, njoftimi i kryerjes së punës, raport transmetimi

Specifikimet e ruajtjes

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me "My Print Anywhere" (kërkohet "uniFLOW"), hyrja me imazh
* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.

Të dhënat

Opsionale: Parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon "uniFLOW")

Rrjeti

Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim i SMTP, autentikim i POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standarde: printim i sigurt, PDF e enkriptuar, printim i sigurt i enkriptuar, nënshkrim pajisjeje
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50/60 Hz , 5,2 Amp

Lidhja (njësia kryesore)

CEE7/7

Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 1500 W 
 
Në gatishmëri: afro 20 W 
 
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 1,0 W
 
Moduli joaktiv: 
Afro 0.4W
 
Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 
iR 2645i: 0.69 kWh
iR 2630i: 0.45 kWh
iR 2625i: 0.38 kWh
 
* Sipas "US ENERGY STAR®" versioni 3.0

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)
 Aktiv:
iR 2645i: 73,1 dB e poshtë*1
iR 2630i: 71,0 dB e poshtë*1
iR 2625i: 70,2 dB e poshtë*1
 
 Pasive: pa zhurmë*2
Pa zhurmë do të thotë se niveli i trysnisë zanore të transmetuar për secilin pozicion personi
në afërsi është më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi të
ISO 7779.
 
 
Niveli i trysnisë zanore (LpAm)*2
Pozicioni në afërsi:
 Aktiv:
iR 2645i: 1-anëshe: LpAm 52 dB, 2-anëshe: LpAm 55 dB
iR 2630i: 1-anëshe: LpAm 50 dB, 2-anëshe: LpAm 53 dB
iR 2625i: 1-anëshe: LpAm 50 dB, 2-anëshe: LpAm 52 dB
 
 Pasive: pa zhurmë*2
Pa zhurmë do të thotë se niveli i trysnisë zanore të transmetuar për secilin pozicion personi
në afërsi është më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi të ISO 7779.
 
*1 Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel")
*2 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

Toner C-EXV 59, i zi

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

I zi: 30 000 shtypje (A4)

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri universal i hyrjes (ULM): 
Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes. 
uniFLOW Online Express*: Në ndërthurje me ULM mund të keni kontroll të mëtejshëm e të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve, dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një pikë qendrore me bazë reje kompjuterike. 
*Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim 

Mjetet e menaxhimit në largësi

Pulti i menaxhimit iW:
Softuer me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe të sinjalizimeve, shpërndarjen e adresarëve, cilësimet e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit, regjistrimin e matësve dhe raportimin, administrimi i drejtuesve softuerikë dhe të burimeve)
 
Mirëmbajtja elektronike: 
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
 
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR; ndërfaqe përdoruesi në distancë (RUI) me bazë interneti për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe të kontrollit të pajisjes në distancë

Softueri i skanimit

Network ScanGear:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Opsionet e furnizimit të letrës

CASSETTE FEEDING UNIT-AN1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm2)
Lloji i letrës: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 
Përmasa të posaçme: 139,7×182,0 deri në 297,0×431,8 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 565 x 650 x 248 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 23,5 kg

Opsionet e daljes

INNER 2-WAY TRAY-L1

Lejon ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

INNER FINISHER-J1 (i brendshëm)

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fletë 
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë; 
A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë;
A6R: 30 fletë
* me letër 81,4 gm2
Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m2
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapësja sipas kërkesës:
40 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 604 x 535 x 205 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 7,3 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
 
IC Card Reader Box-C2
 
COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Komplet lidhjeje vetëm për "Copy Card Reader-F1".

Të tjera

CASSETTE LOCK TYPE-F1 - Aksesor sigurie që pengon hapjen e sirtarëve të kasetave (ofrohet vetëm në tregje të caktuara)
KAPAK XHAMI I TIPIT Z
DADF-AZ1

Siguria e të dhënave

Picture Login-A1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).
 
PS PRINTER KIT-BT1 - ofron mbështetje për printim rrjeti me "Adobe PostScript 3".

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AV2
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)