PRINTERË TË FORMATIT TË GJERË

Printerët e korrigjimeve

Qëndroni në kontroll të proceseve të korrigjimit me
printerët e specializuar të formatit të madh

Softueri përkatës

Display graphic workflow software on desktops

Softuer për fluksin e punës për grafikat prezantuese

Rezultate dhe menaxhim uniform i ngjyrave nga përgatitja e deri te përfundimi i detyrave

Print shop management software on desktops

Softuer për menaxhimin e dyqaneve të printimit

Modernizoni prodhimin e printimeve për printerët e detyrave dhe reprografët

Produktet që kanë lidhje

Photography & fine art printer

Printerët e fotografisë dhe arteve të bukura

Idealë për printimin e fotove, arteve dhe aplikimeve të bëra me porosi

Signage & poster printer

Printerë për tabela dhe posterë

Gjithçka që ju nevojitet për të printuar postera, tabela dhe grafika prezantuese cilësore

Flatbed printer

Printerët me shtrat të sheshtë

Idealë për mbarimin e automatizuar të printimeve të shfaqjeve grafike në materiale multimediale solide ose elastike

Speciality & industrial printer

Printerë specialitetesh dhe industrialë

Ideal për procesin e prodhimeve të printimit jashtë tregut të grafikave prezantuese

Rezultate pa kompromis për printerët e korrigjimeve

Na kontaktoni