Canon Touchstone
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Asistenti i dizajnit i Touchstone

Karakteristikat

Shtesat për Adobe Photoshop dhe Illustrator
Mjete të reja të dizajnit për efektet "Alto" (reliev i patejdukshëm) dhe "Brila" (me ngjyra me reliev me lustër)
Mjetet e korrigjimit softuerik WYSIWYG për të paraqitur dizajnin përfundimtar para prodhimit
Mjetet e korrigjimit softuerik WYSIWYG me zbulimin e pjerrësisë dhe kulmit

Kërkesat minimale të sistemit - platforma Windows

Windows 10
Pr sori Intel® Core 2 ose AMD Athlon® 64; 2 GHz ose një pr sor më i shpejtë
2 GB ose më shumë RAM (rekomandohet 8 GB)
Ekrani 1024 x 768 (rekomandohet 1280x800) me ngjyra 16 bitë dhe 512 MB ose më shumë VRAM të dedikuar; rekomandohet 2 GB*
Sistem me aftësinë për OpenGL 2.0
Lidhje interneti dhe regjistrimi

Kërkesat minimale të sistemit - platforma MOS-OS

Pr sori Intel me shumë bërthama me mbështetje për 64 bitë, 2017 ose i mëvonshëm
macOS versioni 10.13, macOS versioni 10.12 ose Mac OS X versioni 10.11
2 GB ose më shumë RAM (rekomandohet 8 GB)
4 GB ose më shumë hapësirë disku në dispozicion për instalimin
Ekrani 1024 x 768 (rekomandohet 1280x800) me ngjyra 16 bitë dhe 512 MB ose më shumë VRAM të dedikuar; rekomandohet 2 GB*
Sistem me aftësinë për OpenGL 2.0
Lidhje interneti dhe regjistrimi

Motori Touchstone ALPS

Kërkesat e ONYX Thrive

Instaluar në të njëjtin rrjet me serverin ONYX Thrive
ONYX Thrive 12.2 ose version më i lartë
Kërkohet licenca e printerit aktiv të ONYX Thrive për Touchstone

Min System Requirements

Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bitë (nuk mbështetet me 32 bitë)
Pr sori me shumë bërthama
Minimumi 8 GB (rekomandohet 4 GB/bërthamë) ose më shumë RAM
HDD 500 GB (7200 rpm)
Monitori 1280 x 1024

Arizona 1200, 1300 & 2200 Series printer

Printerët e mbështetur

Arizona 1260 GT/XT 
Arizona 1280 GT/XT 
Arizona 1300 GT/XT
Arizona 2260 GT/XT 
Arizona 2280 GT/XT 
Shënim: Efektet "Brila" kërkojnë disponueshmërinë e lustrës në printerë

Paketat e mbështetura të bojërave

IJC257
IJC357