Seria Canon imageRUNNER ADVANCE 4500
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale monokrom laser

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Shpejtësia e procesorit

Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde: 250 GB
Maksimumi: 1 TB

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Optionale: 250 GB, 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Futja e letrës (Standarde)

2 x kaseta 550-fletë (80gsm)
Sirtari me shumë funksione me 80 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

2 x kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASETTE FEEDING UNIT-AM1)
Kaseta me 2450 fletë (80 gm2) (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1)
2,700 të tjera (80gsm) (PAPER DECK UNIT-F1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

6350 fletë (80 gm2)

Kapaciteti i daljes të letrës

Pa përfunduesin: 250 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin e brendshëm: maks. 545 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin e jashtëm: maks. 3.250 fletë (A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Sistemim, grupim
Me përfunduesin e brendshëm: Kolazh, Grupim, Offset, Kapëse, Shpim vrimash*, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës
Me përfunduesin e jashtëm: Kolazh, Grupim, Offset, Kapëse, Broshurë**, Shpim vrimash*, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës

*Me shpuesen INNER 2/4 HOLE PUNCHER-A1 ose INNER 4 HOLE PUNCHER-A1 ose INNER 2/F4 HOLE PUNCHER-C1 ose INNER S4 HOLE PUNCHER-C1
**Vetëm përfunduesi i broshurës BOOKLET FINISHER-Y1

Llojet e mbështetura të medias

Kasetat 1/2:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, zarfe* 
*Ndihma për zarfin vetëm përmes sirtarit të dytë.  
(Kërkon aksesorin opsional ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1)
Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente, etiketa, letër e tejdukshme, zarfe
Kasetat 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AN1):
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë
HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1: Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë
PAPER DECK UNIT-F1: Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësi standarde: B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
Madhësi e personalizuar: Min. 139,7 mm x 182 mm deri në 297 mm x 390 mm
Kaseta 2:
Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, zarfe* (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) 
*Mbështetja për zarfet vetëm nëpërmjet sirtarit të dytë (kërkon aksesorin opsional ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1)
Madhësi e personalizuar: Min. 139,7 mm x 182 mm deri në 297 mm x 431,8 mm
Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, zarfe (Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Madhësi e përshtatur/e lirë: Min. 98 mm x 148 mm deri në 297 mm x 431,8 mm
CASETTE FEEDING UNIT-AN1:
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Madhësi e personalizuar (Min. 139,7 mm x 182 deri në 297 mm x 431,8 mm)
HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1:
A4
PAPER DECK UNIT-F1:
A4, B5

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat:
60 deri në 128 gm2
Sirtari shumëfunksional:
52 deri në 220 gm2
Në dy anë:
60 deri në 105 gm2
Rafti i letrave:   
60 deri në 128 gm2    
HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1:
60 deri në 128 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 24 sekonda ose më pak*
Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda ose më pak
Modaliteti i ndezjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*

*Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes Modaliteti i ndezjes së shpejtë AKTIV

Përmasat (Gj x Th x L)

Modeli i pllakës së shtypjes: 587 mm x 740 mm x 823 mm
Modeli RADF: 587 mm x 750 mm x 926 mm
Modeli DADF: 587 mm x 740 mm x 945 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

889 mm x 1171,9 mm (Bazë: Pllaka e shtypjes + sirtari me shumë përdorime të hapura)
889 mm x 1.181,9 mm (Bazë: RADF + sirtari me shumë përdorime të hapura)
889 mm x 1.171,9 mm (Bazë: DADF + sirtari me shumë përdorime të hapura)
1811 mm x 1269,9 mm (Konfigurimi i plotë; Pllaka e shtypjes + PAPER DECK UNIT-F1 + BOOKLET FINISHER-Y1)
1811 mm x 1.279,9 mm (Konfigurimi i plotë; RADF + PAPER DECK UNIT-F1 + BOOKLET FINISHER-Y1)
1811 mm x 1.269,9 mm (Konfigurimi i plotë; DADF + PAPER DECK UNIT-F1 + BOOKLET FINISHER-Y1)

Pesha

Modeli i pllakës së shtypjes: afro 74,3 kg përfshirë tonerin
Modeli RADF: afro 80,7 kg përfshirë tonerin
Modeli DADF: afro 86 kg përfshirë tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV 4525i:
25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 17 faqe/min (A4R), 14 faqe/min (A5R)
iR-ADV 4535i:
35 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 32 faqe/min (A4R), 18 faqe/min (A5R)
iR-ADV 4545i:
45 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 32 faqe/min (A4R), 18 faqe/min (A5R)
iR-ADV 4551i:
51 faqe/min (A4), 25 faqe/min (A3), 37 faqe/min (A4R), 18 faqe/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë

iR-ADV 4525i: afro 5,2 sekonda ose më pak
iR-ADV 4535i/4545i: afro 3,8 sekonda ose më pak
iR-ADV 4551i: afro 3,7 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: Deri në 1,200 dpi x 1,200 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në Up to 999 kopje

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Scan Specifications

Lloji standard

Standarde: Reader
Opsionale: Pllaka e shtypjes me ngjyra ose Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë ose Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim

Specifikimet e skanimit me tërheqje

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Origjinalet e pranueshme

Madhësia e medias Platen: Fletë, Libër, Objekte 3-dimensionale (deri në 2kg)
Pllaka e shtypjes: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
Modeli RADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Modeli DADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R       
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Modeli RADF:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Modeli DADF:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL)

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet

Skanimi në njësinë e memories USB: i disponueshëm në të gjitha modelet

Skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: Një sferë zgjidhjesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Skanimi në shërbimet e mbështetura në re: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Modeli RADF:
Skanimi në një anë (bardhë e zi): 70 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 70 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë e zi): 35 ipm (300pi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 35 ipm (300pi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Modeli DADF:
Skanimi në një anë (bardhë e zi): 80 ipm (300pi) / 80 ipm (600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 80 ipm (300pi) / 60 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë e zi): 160 ipm (300pi) / 150 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 160 ipm (300pi) / 80 ipm (600 dpi)

Kapaciteti i letrës

Modeli RADF: 100 fletë (80 gm2)
Modeli DADF: 150 fletë (80 gm2)

Skanimi nga të dyja anët

Në 2 anë në 2 anë (automatik)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Modaliteti i ngjyrave

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri),
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë, i plotë)

Formati i skedarit

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko rregulloren, Optimizo për Web, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsional: PDF (Trace&Smooth, Enkriptuar), PDF/XPS (Firmë dixhitale)

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Linjat maksimale të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Rezolucioni

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A5* dhe A5R* deri në A3
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Karakteristikat:
Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësira e disponueshme e diskut:
Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480GB (me opsion 1TB HDD)

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësisë së diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)*
Opsionale: Pasqyrimi i diskut të ngurtë, Heqja e diskut të ngurtë, Parandalimi i humbjes të të dhënave (kërkon uniFLOW)

*Certifikimi i kritereve të përbashkëta (DIN ISO 15408) - Testimi është planifikuar për t'u përfunduar në fund të korrik 2017

Rrjeti

Standard: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, Komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentifikim SMTP, Autentifikim POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standard: Printim i sigurt, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration
Opsional: PDF e enkriptuar, Printim i sigurt i enkriptuar, Firma të përdoruesit dhe pajisjes, Watermark të sigurta, Kyçje e skanimit të dokumenteve

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

iR-ADV 4525i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 Amp
iR-ADV 4535i/4545i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 Amp
iR-ADV 4551i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,5 kw
Printimi*:
iR-ADV 4525i: afro 657 Wh ose më pak
iR-ADV 4535i: afro 761 Wh ose më pak
iR-ADV 4545i: afro 845 Wh ose më pak
iR-ADV 4551i: afro 912 Wh ose më pak
Në Pritje: Rreth 37 Wh
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,6 W**
Plugin i fikur: Rreth 0,2 W*
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC)***.
1,1 kWh (iR-ADV 4525i)
1,8 kWh (iR-ADV 4535i)
2,3 kWh (iR-ADV 4545i)
2,6 kWh (iR-ADV 4551i)


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

*Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
**Modaliteti i gjumit 0,6 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
***Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)*
iR-ADV 4525i: Aktiv (Bardhë e zi): 65,4 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 36,1 dB ose më pak***
iR-ADV 4535i: Aktiv (Bardhë e zi): 65,5 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 36,1 dB ose më pak***
iR-ADV 4545i: Aktiv (Bardhë e zi): 67,3 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 37,2 dB ose më pak***
iR-ADV 4551i: Aktiv (Bardhë e zi): 67,6 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 36,8 dB ose më pak***

Trysnia e tingullit (LpAm)****
Pozicioni në afërsi:
iR-ADV 4525i: Aktiv (Bardhë e zi): 47,6 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 20 dB ose më pak***
iR-ADV 4535i: Aktiv (Bardhë e zi): 47,7 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 20 dB ose më pak***
iR-ADV 4545i: Aktiv (Bardhë e zi): 49,5 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 20,9 dB ose më pak***
iR-ADV 4551i: Aktiv (Bardhë e zi): 49,8 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 21,1 dB ose më pak***

*Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
**Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
***Të dhënat e marra nga deklarata ECO
****Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

Standardet

Me kualifikimin ENERGY STAR®
RoHS
Shenja e ekonomisë
Engjëlli blu

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsola e menaxhimit iW: Softueri i bazuar te serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (monitorimi i pjesëve të konsumit, statusi dhe sinjalizimet, shpërndarja e librave të adresave, përcaktimet e konfigurimit, firmueri dhe aplikacionet MEAP, regjistrimi i matësit dhe raportimi, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (Lejon rregjistrimin e matësit, administrimin automatik të pjesëve dhe konsumueshme, diagnostifikimin nga larg dhe raportimin për siguruesin e shërbimit për të ofruar mirëmbajtje të efektshme, të shpejtë dhe pro-aktive)
Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

IW DESKTOP:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

TONERI BARDHË-E-ZI C-EXV 53

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

TONERI BARDHË-E-Zi C-EXV 53: 42 100 faqe

Opsionet e furnizimit të letrës

Opsionet e furnizuesit

TIPI I KAPAKUT PLATEN W - Skanimi i një dokumenti të vetëm
DADF-AV1 - Ofron skanimin në 2 anë të dokumenteve me shumë faqe. Kapaciteti i letrës me 100 fletë (80 gm2)
SINGLE PASS DADF-A1 - Ofron skanimin e njëkohshëm në 2 anë të dokumenteve me shumë faqe. Kapaciteti i letrës me 150 fletë (80 gm2)

Pedestal opsional

Emri: Tipi i piedestalit të thjeshtë - R1
I zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.

Kaseta opsionale

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AN1
Madhësia e letrës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R,
Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182,0 mm deri në 297,0 mm deri në 431,8 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 128 gsm
Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm2)
Përmasat (Gje x The x La): 565 mm x 650 mm x 248 mm
Pesha: Rreth 23,5 kg

Kaseta opsionale

Emri: HIGH CAPACITY CASSETE FEEDING UNIT-B1
Madhësia e letrës: A4
Pesha e letrës: 60 deri në 128 gsm
Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 565 mm x 650 mm x 248 mm
Pesha: Rreth 28 kg

Njësia(të) e raftit të letrës

Emri: PAPER DECK UNIT-F1
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 60 deri në 128 gsm
Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 400 mm x 630 mm x 440 mm
Pesha: Rreth 31 kg

Opsionet e daljes

Përfundues me kapje

Emri: STAPLE FINISHER-Y1 (kërkon BUFFER PASS UNIT-N1)
Pesha/kapaciteti i sirtarit të sipërm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R 125 fletë
Pesha/kapaciteti i sirtarit të poshtëm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 3000 fletë6, A3, B4, A4R, B5R 1500 fletë
Pozicioni/kapaciteti i kapëses së letrës: Në cepa, dyshe/A4, B5: 50 fletë (52 deri në 90 gm2)
A3, B4, A4R: 30 fletë ( 52 deri në 90 gm2)
Kapëse Eco: A3/A4: 4 fletë (65 deri në 81.4 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (90 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 637 mm × 623 mm × 1142 mm (kur zgjatet sirtari)
Pesha: Rreth 31 kg

Përfunduesi i broshurave

Emri: BOOKLET FINISHER-Y1 (kërkon BUFFER PASS UNIT-N1)
Pesha/kapaciteti i sirtarit të sipërm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R 125 fletë
Pesha/kapaciteti i sirtarit të poshtëm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 3000 fletë, A3, B4, A4R, B5R 1500 fletë
Pozicioni/kapaciteti i kapëses: Në cepa, dyshe/A4, B5: 50 fletë (52 deri në 90 gm2) A3, B4R, A4R: 30 fletë (52 deri në 90 gm2)
Kapëse Eco: A3/A4: 4 fletë (65 deri në 81.4 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (90 gsm)
Madhësia e letrës së broshurave të qepura: A3, B4, A4R, Madhësi e personalizuar (195 x 270 deri në 297 mm x 431,8 mm)
Kapaciteti i kapëses së broshurave të qepura: 20 fletë x 10 sete (81 gm2) (me 1 fletë kapaku deri në 220 gm2)
Përmasat (Gje x The x La): 637 mm × 623 mm × 1142 mm (kur zgjatet sirtari)
Pesha: Rreth 57 kg

Njësia/njësitë e shpimit

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1:
Dy ose katër vrima 

* Kërkon STAPLE FINISHER-Y1 ose BOOKLET FINISHER-Y1
Pesha/madhësia e pranueshme e letrave me vrima: 52 deri në 220 gm2/Dy vrima A3, B4, A4, A4R, B5, B5R; Katër vrima A3, A4

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1:
Katër vrima
* Kërkon STAPLE FINISHER-Y1 ose BOOKLET FINISHER-Y1
Pesha/madhësia e pranueshme e letrave me vrima: 52 deri në 220 gm2/Katër vrima A3, B4, A4, A4R, B5, B5R

INNER 2/F4 HOLE PUNCHER-C1: Dy ose katër vrima
*Kërkon INNER FINISHER-J1
Pesha/madhësia e pranueshme e letrave me vrima: 52 deri në 220 gm2/Dy vrima A3, B4, A4, A4R, B5, B5R Katër vrima A3, A4

INNER S4 HOLE PUNCHER-C1: Katër vrima
*Kërkon INNER FINISHER-J1
Pesha/madhësia e pranueshme e letrave me vrima: 52 deri në 220 gm2/Katër vrima A3, B4, A4, A4R, B5, B5R

Përfunduesi i brendshëm

Emri: INNER FINISHER-J1 (i brendshëm)
Pesha/kapaciteti i sirtarit të sipërm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 45 fletë, A3, B4, A4R, B5R 45 fletë
Pesha/kapaciteti i sirtarit të poshtëm: 52 deri në 220 gm2/A4, B5, A5R 500 fletë, A3, B4, A4R, B5R 250 fletë
Pozicioni/kapaciteti i kapëses së letrës: Në cepa, dyshe/A4, B5: 50 fletë (52 deri në 90 gm2)
A3, B4, A4R: 30 fletë ( 52 deri në 90 gm2)
Kapëse Eco: A3/A4/B4/B5: 4 fletë (65 deri në 81.4 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 604 mm x 535 mm x 205 mm
Pesha: Rreth 7,2 kg

Sirtar 2-anësh i brendshëm

INNER 2-WAY TRAY-L1 bën të mundur ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Kit shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

BOJA E STAMPIMIT CRG-C1 - një fishek boje për printimin e pullave në origjinalet e skanuara dhe të dërguara
SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.
SECURE WATERMARK-B1 - shmang dublikimin e dokumenteve delikate duke vendosur filigranë të fshehur që bëhen të dukshëm kur kopjohen.
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1 - Enkripton punën e printimit në kalimin në pajisje dhe kërkon një fjalëkalim në printer para se të printohen dokumentet.

Sigurua e të dhënave

HDD MIRRORING KIT-J1 - bën të mundur kopjimin e të dhënave në rast të defekteve të harduerit të diskut për rikuperimin e të dhënave.
HDD 2,5INÇ/160GB-N1 - një HDD shtesë kërkohet për funksionin e pasqyrimit të diskut të ngurtë.
HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënim: Funksioni i pasqyrimit kërkon një HDD të dytë 1TB.
REMOVABLE HDD KIT-AL1 - lejon heqjen fizike të diskut të ngurtë kur pajisja nuk është në përdorim për të mbrojtur të dhënat konfidenciale

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).
PS PRINTER KIT-BG1 - siguron mbështetje për printimin në rrjet për printimin me Adobe PostScript 3.

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 - bën të mundur që përdoruesi të dërgojë skedarë PDF të kriptuar si dhe të shtojë nënshkrime dixhitale të pajisjes te një skedar PDF/XPS që ndihmojnë për të identifikuar pajisjen nga është dërguar dokumenti nëpërmjet nënshkrimeve të dukshme dhe/ose të padukshme dixhitale.
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

WEB ACCESS SOFTWARE-J2 - ofron aksesin në sajtet e uebit dhe përmbajtje të tjera të bazuara në ueb.
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
BLUETOOTH CONNECTION KIT - A1 - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC KIT-C1 - Paketa NFC është një opsion që bën të mundur komunikimin mes njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera me NFC.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - shton funksionalitetin e faksit.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1 - shton një linjë të dytë faksi
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon Super G3 FAX Board-AS1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.
VOICE OPERATION KIT-D1 - bën të mundur që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme duke përdorur udhëzime verbale dhe reagime me zë.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)

STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2,000 copë)