Canon Dark Fabric Iron-on Transfers DF-101
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime të përgjithshme

Emri

Dark Fabric Iron-on Transfers DF-101

Trashësia

0,170mm

Pesha

160 g/m2

PËRMASAT E DISPONUESHME

A4

5 fletë

Përputhshmëria

Printera të përputhshëm

PIXMA PRO-100, iX6800, iP8700, MG7500, MG6700, MG6700, PRO-100S, MG7700, G3000, G2000, G1000, TS9000, TS8000, TS6000, TS5000, G4000, TS9100, TS8100, TS6100, TR8500, TR7500, TS51xx, G4010, G3010, G2010, G1010, TS9500, TS8200, TS6200, G6000, G5000, TS700, TS8300, TS6300, TS5300