CN10X25 IAS S
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime

Montimi

Mbërthyese PL*: CN10x25 IAS S/P1
Mbërthyese EF*: CN10x25 IAS S/E1

Raporti i zmadhimit

10 x

Zgjatues i integruar optik

1,5-fish

Gjatësia Vatrore

25–250 mm 


(me zgjatues)
37,5–375mm

Raporti maksimal i diametrit (numri T)

T2.95 në 25-187 mm / T3.95 në 250 mm 


(me zgjatues)
T4.4 në 37,5–281 mm / T5.9 në 375 mm

Numri i fletëve të iridës

11 fletë

Këndi i pamjes

Formati i kuadrit 1,78:1 (përmasat e sensorit: 24,6×13,8 mm)
52,4°×30,9° në 25 mm
5,6°×3,2° në 250 mm 


(me zgjatues)
36,3°×20,9° në 37,5 mm
3,8°×2,1° në 375 mm

Formati i kuadrit 1,9:1 (përmasat e sensorit: 26,2×13,8 mm)
55,3°×30,9° në 25 mm
6,0°×3,2° në 250 mm 


(me zgjatues)
38,5°×20,9° në 37,5 mm
4,0°×2,1° në 375 mm

Formati i kuadrit 1,9:1 (përmasat e sensorit: 38,1×20,1mm)
Full Frame (vetëm me zgjatues)
53,9°×30,0° në 37,5 mm
5,8°×3,1° në 375 mm

Formati i kuadrit 1,5:1 (përmasat e sensorit: 36×24mm)
Full Frame (vetëm me zgjatues)
51,3°×35,5° në 37,5 mm
5,5°×3,7° në 375 mm

Distanca minimale e regjistrimit

1,2 m / 4,0'

Rrezja e shkrepjes në pozicionin më të afërt

Formati i kuadrit 1,78:1 (përmasat e sensorit: 24,6×13,8 mm)
86,5×48,5 cm në 25 mm
8,7×4,9 cm në 250 mm 


(me zgjatues)
57,7×32,3 cm në 37,5 mm
5,8×3,3 cm në 375 mm

Formati i kuadrit 1,9:1 (përmasat e sensorit: 26,2×13,8 mm)
92,1×48,5 cm në 25 mm
9,3×4,9 cm në 250 mm 


(me zgjatues)
61,4×32,3 cm në 37,5 mm
6,2×3,3 cm në 375 mm

Formati i kuadrit 1,9:1 (përmasat e sensorit: 38,1×20,1mm)
Full Frame (vetëm me zgjatues)
89,3×47,1 cm në 37,5 mm
9,0×4,8 cm në 375 mm

Formati i kuadrit 1,5:1 (përmasat e sensorit: 36×24mm)
Full Frame (vetëm me zgjatues)
84,4×56,2 cm në 37,5 mm
8,5×5,7 cm në 375 mm

Diametri i përparmë

Ф114 mm

Përmasat e jashtme(gje x la x the)

Mbërthyese E F
Rreth 7,6×5,2×11,1 in /
Rreth 186,7×131,7×282,1 mm
Vendosja PL
Rreth 7,6×5,2×10,8 in /
Rreth 186,7×131,7×274,1 mm

Pesha

Rreth 6,7 lb / 3,06 kg

* Mbërthyesja është e këmbyeshme në pikat e autorizuara të servisit të "Canon"