Legal & compliance

Informacione ligjore dhe respektimi i rregulloreve

Respektimi i rregulloreve dhe deklaratat ligjore, pozicionet dhe udhëzimet tona

Ne veprojmë në përputhje me ligjet dhe rregulloret përkatëse në shumë vendet ku funksionojmë. Udhëzimet për konsumatorët, furnizuesit dhe partnerët tanë mund t'i gjeni këtu, si edhe disa nga pozicionet tona si një biznes i përgjegjshëm.

Informacione për konsumatorët

Ju ndihmojnë të navigoni në temat si p.sh. për mallrat e falsifikuara, mallrat e tregut gri dhe dyqanet mashtruese.

Legal & Compliance - Consumer info

Informacione për furnizuesit dhe partnerët

Kur bashkëpunoni me ne, sigurohuni që të respektoni kushtet e përgjithshme të blerjes dhe ta përdorni logon tonë në mënyrën e duhur.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Standardet e Canon

Pozicioni ynë për skllavërinë moderne, privatësinë, aksesueshmërinë, taksat dhe diferencën e pagës gjinore.

Legal & Compliance - Canon values