Informacione ligjore dhe respektimi i rregulloreve

Respektimi i rregulloreve dhe deklaratat ligjore, pozicionet dhe udhëzimet tona
Legal and compliance
Ne veprojmë në përputhje me ligjet dhe rregulloret përkatëse në shumë vende ku ne veprojmë. Udhëzimet për konsumatorët, furnizuesit dhe partnerët tanë mund t'i gjeni këtu, si edhe disa nga pozicionet tona si një biznes i përgjegjshëm.
legal-compliance

Informacion për konsumatorët

Ju ndihmojnë të navigoni në temat si p.sh. për mallrat e falsifikuara, mallrat e tregut gri dhe dyqanet mashtruese.

Informacione për furnizuesit dhe partnerët

Kur bashkëpunoni me ne, sigurohuni që të respektoni kushtet e përgjithshme të blerjes dhe ta përdorni logon tonë në mënyrën e duhur.

Consumer Info
Canon’s Standards

Standardet e Canon

Pozicioni ynë për skllavërinë moderne, privatësinë, aksesueshmërinë, taksat dhe diferencën e pagës gjinore.

Mund të jeni të interesuar edhe për:

Na kontaktoni

Mësoni si të kontaktoni me ne