ZGJIDHJET IMAZHERIKE

Paralajmërimi për mbështetje të rreme

Sa herë që keni nevojë për mbështetje për produktin tuaj Canon, kontaktoni gjithmonë Qendrën zyrtare të Mbështetjes Canon për mbështetje të specializuar në vendin tuaj.
MBËSHTETJA PËR KLIENTIN

Mbështetja e specializuar ofrohet nga Canon-i.

Mund të ketë raste kur një palë e tretë, që ofron mbështetje për produktet e Canon-it, duket mjaft autentike. Është gjithmonë mirë të tregoheni vigjilentë dhe të vëmendshëm. Faqe të tilla interneti nuk janë të lidhura me Canon-in dhe shërbimet e tyre nuk janë të miratuara nga Canon-i.

Faqet zyrtare të internetit të Canon-it që ofrojnë mbështetje janë lehtësisht të dallueshme. Të gjitha faqet e mbështetjes së Canon-it në të gjithë Evropën kanë një emër domeni të ngjashëm: https://www.canon.xx/support/ dhe karakteret përfundimtare ndryshojnë sipas vendit. Për shembull: https://www.canon.fr/support/ ose https://www.canon.co.uk/support/.

Canon Camera

Shërbimi dhe riparimi i produkteve

Shërbime ekspertësh për t'jua mbajtur pajisjet në kushte optimale pune. Mund të ruani performancën maksimale të pajisjes tuaj, të zgjeroni kapacitetin e saj të rrëfimit ose ta riparoni atë me anë të shërbimeve dhe riparimeve të specializuara të Canon-it.

Keni dyshime për një faqe interneti apo dëshironi të raportoni një mbështetje të rreme?

Mund të jeni të interesuar edhe për