Logot

RREGULLAT DHE KUSHTET PËR PËRDORIMIN E LOGOVE TË CANON

Sipas Kushteve të përgjithshme të plota për përdorimin e Logove të Canon, që vijojnë më poshtë, Canon ju autorizon ju (individ ose kompani) si një gazetar, kompani mediatike ose anëtar të medias që të shkarkoni dhe të përdorni çdo logo të Canon në formën e tyre origjinale në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë si dhe në internet vetëm për qëllime mediatike jo tregtare, duke përfshirë në materialet e mëposhtme multimediale:a) botime të shtypura (përfshirë faqet e para të revistave),

b) TV,

c) media online, dhe

d) gazeta.Canon rezervon të drejtën të kundërshtojë përdorimin që ajo vlerëson, sipas gjykimit të tij, se është në shkelje të Kushteve të përgjithshme të plota për përdorimin e Logove të CanonShikoni Rregullat dhe Kushtet e plota për përdorimin e Logove Canon

Duke shkarkuar imazhet/logot nga ky sajt, ju pranoni se shkarkimi dhe përdorimi juaj për ato imazhe/logo do të jetë objekt i kushteve të përgjithshme për përdorimin e logoveUdhëzimet

Udhëzimet mbi përdorimin e logos së Canon

All Logos