Canon Extender EF 2x III Specifikimet

KËNDI I PARJES (HORIZONTAL, VERTIKAL, DIAGONAL)

Ndërtimi i lentes (elementë/grupe)

9/5

AKTUALIZUESI AF

Qëndrueshmëria ndaj pluhurit/lagështirës

Po¹

DIAMETRI I FILTRIT (MM)

Maks. diametër x gjatësi (mm)

72,0 x 52,7

Pesha (g)

325

HARD CASE

Kasë e butë

LP811

Shënimi në fund të faqes

¹ Lentet me qëndrueshmëri kundër pluhrit/lagështisë janë të pajisura me një unazë plastike në vendosjen e lentes, e cila mund të shkaktojë një gërryerje të paktë të vendosjes së kamerës. Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi lenten ose rendimentin e kamerës.

¹ Lentet me qëndrueshmëri kundër pluhrit/lagështisë janë të pajisura me një unazë plastike në vendosjen e lentes, e cila mund të shkaktojë një gërryerje të paktë të vendosjes së kamerës. Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi lenten ose rendimentin e kamerës.