Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Specifikimet

GJATËSI FOKALE E BARASVLEFSHME ME FILM 35 MM (MM)

Këndi i parjes (horizontal, vertikal, diagonal)

74°, 53°, 84°

Ndërtimi i lentës (elementë/grupe)

11/9

Jo. i teheve të diafragmës

7

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0.20

Zmadhimi maksimal (x)

0.23

Informacioni mbi largësinë

Sigurohet

Stabilizator imazhi

4 ndalesa

Aktualizuesi AF

Unazë USM¹

QËNDRUESHMËRIA NDAJ PLUHURIT/LAGËSHTIRËS

Diametri i filtrit (mm)

58

Maks. diametër x gjatësi (mm)

68,4 x 55,7

Pesha (g)

280

PAJISJET SHTESË

Kapak për lentën

E-58U / E-58II

Kapaku i lentës

EW-65B

Kasa/qesja e lentës

LP1014

G.F.HOLDER IV (KAPAK IV*)

Tubi Zmadhimi Zgjerimi EF12 II

0,62-0,43

Tubi Zmadhimi Zgjerimi EF25 II

1,13-0,95

Pajtueshmëria e Zgjeruesit

Jo e pajtueshme

Shënimi në fund të faqes

¹ Fokusim Manual me kohë të plotë