Canon EF 28mm f/2.8 Specifikimet

LARGËSI FOKUSIMI E BARABARTË ME FILM 35 MM

Këndi i pamjes (horizontal, vertikal, diagonal)

65°, 46°, 75°

Konstruktimi i lentes (elementet/grupet)

5/5

Nr. i teheve të diafragmës

5

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0.3

Zmadhimi maksimal (x)

0.13

STABILIZUESI I IMAZHIT

Aktivizues AF

AFD

Diametri i filtrit (mm)

52

Diametri maksimal x gjatësia (mm)

67.4 x 42.5

Pesha (g)

185

Zmadhimi – Tub zgjatues EF12 II

0.56 - 0.43

Zmadhimi – Tub zgjatues EF25 II

1.09 - 0.95

Kapaku lentes

EW-65II

Kuti e ngurtë

LHP-B9

Kuti e butë

ES-C9/LP1011

Mbajtës G.F III (kapak III*)

(1)

Mbajtës G.F IV (kapak IV*)

(1)

Mohimi i përgjegjësisë

*Numri maksimal i Kapakut III/IV të lidhur. Në rastin e lenteve të zmadhimit, numri maksimal aplikohet te

gjatësia fokale e shkurtër