Canon EF 24mm f/1.4L USM Specifikimet

LARGËSI FOKUSIMI E BARABARTË ME FILM 35 MM

Këndi i pamjes (horizontal, vertikal, diagonal)

74°, 53°, 84°

Konstruktimi i lentes (elementet/grupet)

11/9

Nr. i teheve të diafragmës

7

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0.25

Zmadhimi maksimal (x)

0.16

STABILIZUESI I IMAZHIT

Aktivizues AF

USM¹

Diametri i filtrit (mm)

77

Diametri maksimal x gjatësia (mm)

83.5 x 77.4

Pesha (g)

550

Zmadhimi – Tub zgjatues EF12 II

0.66 - 0.50

Zmadhimi – Tub zgjatues EF25 II

-

Kapaku lentes

EW-83DII

Kuti e ngurtë

-

Kuti e butë

LP1214

Mbajtës G.F III (kapak III*)

NC

Mbajtës G.F IV (kapak IV*)

(0)

Mohimi i përgjegjësisë

*Numri maksimal i Kapakut III/IV të lidhur. Në rastin e lenteve të zmadhimit, numri maksimal aplikohet te

gjatësia fokale e shkurtër

Shënimi në fund të faqes

¹ Fokusim manual me kohë të plotë mekanik i integruar