Canon ME20F-SH Specifikimet

KAMERA

Sensor

Sensori CMOS me madhësi të plotë 35mm

Filtër

Filtri i ngjyrës parësore RGB (seria Bayer)

Pikselat efektive për sensor

Rreth 2,26 MP (2000 x 1128)

Ndriçim minimal

0,0005 lux ose më pak (Shtimi 75dB, f/1.2, 29.97P, 50 IRE)

Rezolucioni horizontal

Varet nga lentja e përdorur.

Vendosja e Lentës

Montimi Canon EF me Cinema Lock

Filtri ND

Po, 2 dendësi (1/8, 3 ndalesa ose 1/64, 6 ndalesa) Kontrolli elektronik me zgjedhje manuale

Kontrolli i fokusit

Fokusimi manual me lenten ose me telekomandën RC-V100; Një shkrepje AF me butonin e caktueshëm

Kontroll Iris

Manual; rritje me 1/2 ndalesë. Iris automatike me shtypje me butonin e caktueshëm. Automatike (funksioni i kombinuar me veprimin e Iris, Shtimit, Obturatorit dhe filtrit ND)

Intervali i hapjes

Në varësi të lentes së zgjedhur

Diametri i filtrit

Në varësi të lentes së zgjedhur

Sistemi i stabilizimit të imazhit

Në varësi të lentes së zgjedhur

Telekonvertuesi dixhital

Po: telekonvertuesi X2/X4

Tipi

DIGIC DV 4

Saktësia e kampionimit

YbCbCr 422 me 3G/HD-SDI; RGB 444, YCbCr 444, YCbCr 422 me HDMI

Thellësia e biteve

10 bitë (8 bitë efektive)

REGJISTRIMI

Mjetet e ruajtjes video

Pajisja regjistruese e jashtme

Formati i skedarit të regjistrimit

Në varësi të pajisjes së jashtme

Norma e kuadrove të regjistrimit

Dalja 3G/HD-SDI: 1920x1080: 59.94P/59.94i/50P/50i/29.97P/25P/23.98P


1280x720: 59.94P/50P/29.97P/25P/23.98P


Dalja HDMI: 1920x 1080: 59.94P/59.94i/50P/50i/29.97PsF/25PsF


1280x720: 59.94P/50P


640x480: 59.94P

Lëvizje E ngadaltë/E shpejtë

Jo

Regjistrim në interval

Jo

Regjistrim kuadrosh

Jo

Para regjistrim (regjistrim në kujtesë të përkohshme)

Jo

Skanim në të kundërt

Jo

Opsionet e përshtatura të figurës

Nëntë opsione të përshtatura të figurës: Canon Log, DR e gjerë, EOS standard, CP1 - CP6 . Parametrat e personalizueshëm nga përdoruesi: E zezë, Gama e zezë, Nga gjuri, Mprehtësia, Zvogëlimi i zhurmës, Ekuilibri i të bardhës Mund të rregullohet për rendimentin e Çelësit kromatik¹

Konvertimi HD->SD

Jo

SISTEM

Parametrat e ekspozimit automatik

Prioriteti i obturatorit, Prioriteti i hapjes së diafragmës, Kontrolli i shtimit automatik (AGC)¹

Hyrje audio

Minifisha stereo 3,5 mm, mikrofoni me energji nga fisha të mbështetura

Dalja e kufjes

Jo

Dalja e monitorit video

Po, në përputhje me daljen 3G/HD-SDI (BNC) OSD, HDMI.

HDMI

Po Vetëm në dalje,

USB

Jo

Dalja 3G/HD-SDI

Po, X2; Në përputhje me daljen 1 OSD, Dalja 2 vetëm dalje e pastër.

Kod kohor

Jo

Genlock

Po, vetëm hyrja, BNC

Dalje Component

Jo

Terminal AV

Jo

Hyrje DC

Po XLR me 4 gjilpëra, lidhja me 2 gjilpëra. Voltazhi në hyrje 11 - 17V

Terminali i lentes

Po, bashkuesi me 12 gjilpëra¹

Terminal i kontrollit në largësi

Po, x2: Në largësi A: minifisha 2m5 mm/Në largësi B: rrethore me 8 gjilpëra. Të dy përdorin Protokollin unik të Canon.

Bashkuesi i kartës së memories

Po, karta microSD (vetëm për përditësimin e firmuerit, nuk ka aftësi regjistrimi)

Shirita me ngjyra

Po, SMPTE, EBU dhe ARIB në varësi të frekuencës së sistemit

Llambë shenje

Jo

Çelësi i personalizimit

Jo

Funksionet e caktuara nga përdoruesi

Po, 4 butona.


Artikujt e caktueshëm: Një shkrepje AF / Irida automatike me shtypje / Zhvendosja ABB /AE + / Zhvendosja AE - / Shiriti / Caktimi i WB /Telekonvertuesi / Infra të kuqe / Regjistrimi i jashtëm / Figura e personalizuar /


Modaliteti i kamerës A/M. Këta artikuj punojnë me telekomandën RC-V100.

Rrotullim me përshtatje

Jo

FUNKSIONE POZIMI

Matësi i ekspozimit

Drita e sfondit, Standard, Drita e pikës

Kompensimi i ekspozimit

Po: ±2.0, ±1.75, ±1.50, ±1.25, ±1.0,±0.75, ±0.50, ±0.25 or ±0

Bllokimi i Ekspozimit

Jo

Cilësim Kontrolli automatik i përforcimit

Po, JOAKTIV (75dB) ose vlera nga 36dB deri në 75 dB (në rritje me 3 dB)

Ndjeshmëria ISO

Maksimumi mbi OSO 4 000 000 e barasvlershme në -75dB

Sfera dinamike

Modaliteti Canon Log/DR e gjerë: 800%/12 ndalesa në +9.0dB (afro ISO2300)

Cilësimi i përforcimit

0dB deri në -75dB në intervale 3 dB.

Regjimet e kontrollit

Rritja manuale me 1/4 ndalese, Automatike (funksioni i kombinuar me veprimin e Iridës, Shtimit, Obturatorit dhe filtrit ND)

Shpejtësia e shkrehësit

1/3 sek - 1/2000 sek në varësi të modalitetit të regjistrimit dhe frekuencës së sistemit

Këndi i shkrehësit

Jo

Shkrehës i ngadaltë (SLS)

Jo

Skanim në të kundërt

Po

Skanim i pastër

Jo

Modalitet shkrepjeje në infra të kuqe

Po: Fitri i ndërprerjes së IR, me funksionim elektrik.

Llambë e integruar IR

Jo

Auto

PO

I paravendosur

Drita natyrale/tungsten

WB pa goditje

Po, me Menunë e funksionit të personalizuar

Cilësim manual

Kompleti A, Kompleti B (Parazgjedhja 5500K)Kelvin ( 2000K - 15000K)

Sistem numërimi

Jo

Cilësimi i vlerës fillestare

Jo

Regjistrimi

PCM lineare 48 kHz konvertimi dixhital 16 bitë, 2 kanale

AKSESORËT

Furnizohen

Bashkuesi i energjisë me 2 gjilpëra

Opsional

Njësia e telekomandës RC-V100, Përshtatësi i trekëmbëshit RB-1, RS-422, kabllot në largësi me 8 gjilpëra RR-10 (10m)/ RR-100 (100m)


Adaptori kompakt i energjisë AC-E19

Voltazhi i përdorimit

DC: 11 - 17V me XLR me 4 gjilpëra ose bashkuesin me 2 gjilpëra

Konsumi i energjisë

Afro 12W (vetëm trupi),

TË NDRYSHME

Përmasat

102mm x 116mm x 113mm (Gje x L x The) 4,0 x 4,6 x 4,4 inç

Pesha (vetëm kamera)

Rreth 1,1 kg (2,4 lbs)

Intervali i temperaturës së punës

Rreth 0 deri në 40°C, 85% (lagështia relative), afro -5 deri në 45°C, 60% (lagështia relative)

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim

Shënimi në fund të faqes

¹ Aktivizimi i bashkuesit mund të kërkojë përditësimin e firmuerit

¹ Mund të kërkohen përmirësime të firmuerit për të aktivizuar të gjitha veçoritë e kamerës. Vizitoni sajtin e uebit të mbështetjes të Canon për më shumë informacione, ose kontaktoni me përfaqësuesin lokal të Canon.

¹ Mund të kërkohen përmirësime të firmuerit për të aktivizuar të gjitha veçoritë e kamerës. Vizitoni sajtin e uebit të mbështetjes të Canon për më shumë informacione, ose kontaktoni me përfaqësuesin lokal të Canon.

¹ Aktivizimi i bashkuesit mund të kërkojë përditësimin e firmuerit

¹ Mund të kërkohen përmirësime të firmuerit për të aktivizuar të gjitha veçoritë e kamerës. Vizitoni sajtin e uebit të mbështetjes të Canon për më shumë informacione, ose kontaktoni me përfaqësuesin lokal të Canon.

¹ Mund të kërkohen përmirësime të firmuerit për të aktivizuar të gjitha veçoritë e kamerës. Vizitoni sajtin e uebit të mbështetjes të Canon për më shumë informacione, ose kontaktoni me përfaqësuesin lokal të Canon.