Canon CanoScan LiDE 110 Specifikimet

Lloji

Skaner Tryeze me Shtrat të Sheshtë

Skanim i elementeve

CIS

Burimi i dritës

3-ngjyra (RGB) LED

Rezolucioni optik

2400x4800 dpi ¹

Rezolucioni i zgjedhshëm

25 - 19200 dpi

Ndërfaqja

USB me shpejtësi të lartë

Shkallëzimi i skanimit (ngjyra)

48 bit hyrje -> 48/24 bit dalje

Shkallëzimi i skanimit (gri)

16 bit hyrje -> 8 bit dalje

OPTICAL DENSITY

Madhësia maksimale e dokumentit

A4 / Leter [216 x 297 mm]

Butona EZ-Scan

4 butonë (PDF, AUTO SKAN, KOPJO, E-MAIL)

Shpejtësia e shikimit paraprak

Përafër. 14 sek.¹

Shpejtësia e skanimit (ngjyra)

3,7 msek. për rresht (300 dpi), 16,7 msek. për rresht (2400 dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (gri)

3,7 msek. për rresht (300 dpi), 5,6 msek. për rresht (2400 dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (B&Z)

3,7 msek. për rresht (300 dpi), 5,6 msek. për rresht (2400 dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (A4, 300dpi, Ngjyra)

Përafër. 16 sek.¹

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Softueri që përfshihet

ScanGear, Menuja e Zgjidhjes EX, MP Lundrimi EX

Furnizimi me energji

Furnizohet nëpërmjet portës USB

Konsumi i energjisë

përafër. 2,5 W me energji nga USB (në funksionim)


përafër. 1,4 W (në Pritje)


përafër. 11 mW (Pezulluar)

Përmasat

250x370x40 mm

Pesha

përafër. 1,6kg

Intervali i punës (temperatura)

5 gradë C deri 35 gradë C

Intervali i punës (lagështira)

10% deri më 90% RH (pa kondensim të ujit)

Sistemet e shfrytëzimit që mbështeten

Windows 8 (32 dhe 64bit)


Windows 7 (32 dhe 64bit)


Windows Vista (32 dhe 64bit)


Windows XP (32bit)


Mac OS X 10.4.11 - 10.8

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

CanoScan dhe ScanGear janë marka të rregjistruara të Canon Inc.

Të gjitha markat dhe emrat e produkteve janë marka të regjistruara të kompanive të tyre përkatëse.

Microsoft, Windows dhe logoja e Windows janë marka ose marka të regjistruara të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vendet e tjerë.

Shënimi në fund të faqes

¹ Rezolucioni optik është një masë e rezolucionit mostër me harduer maksimal, bazuar në standardin ISO 14473

¹ Koha e përpunimit paraprak nuk është përfshirë.

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia e skanimit të dokumentit me ngjyra matet me Grafikun A të Provës, Shtojca C e ISO/IEC 24735. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.