Canon 10x32 IS
Specifikimet

Fushëpamja e Dukshme

55.3

Magnification

10 x

Pesha (pa bateri)

780g

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Karakteristikat optike

Tipi i dylbive

Prizmi

Magnification

10 x

Diametri efektive i lentes së objektivit

32mm

Madhësia e filtrit

-

Fushëpamja Reale

Fushëpamja e Dukshme

55.3 1

Fusha e shikimit në 1000 m

105m

Konstrukti optik

Konstrukti i lentes së objektivit

7 elemente në 6 grupe

Konstrukti i lentes së okularit

5 elemente në 4 grupe

Lente UD

-

Rrafshues Dyfushorë

Po

Diametri i pupilës në dalje

3,2mm

Distanca e syrit nga lentja

14,5mm

Tipi i prizmit

Prizmi Porro II

Veshja e lentes

Veshja Super Spectra

Fokusimi dhe korrigjimi dioptrik

Sistemi i fokusimit

Lëvizja e lentes së objektivit

Metoda e fokusimit

Fokusimi manual

Metoda e korrigjimit dioptrik

Unaza e korrigjimit dioptrik

Gama e korrigjimit dioptrik

+/- 3.0m-1 (dioptria)

Distanca më e Vogël e Fokusimit

2m

Stabilizuesi i imazhit

Sistemi i Stabilizuesit të imazhit

Zhvendosja e lentes

Këndi i korrigjimit

+/- 1.0°

Sistemi i zbulimit të dridhjeve

1 sensor Gyro (2 akse)

Aktivizimi i Stabilizuesit të imazhit

2 çelësa butoni me shtypje

Burimi i Energjisë

2 bateri AA

Jeta e baterisë

+23°C: rreth 10 orë -10°C: rreth 1 orë (me bateri alkaline) 2

Treguesi i nivelit të baterisë

Po (LED)

  1. Fusha e dukshme e shikimit bazuar në standardin ISO 14132-1:2002
  2. Bazuar në standardet e testimit të Canon