Canon 10X20 IS
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Karakteristikat optike

Tipi i dylbive

Prizmi

Magnification

10 x

Diametri efektive i lentes së objektivit

20 mm

Madhësia e filtrit

-

Fushëpamja Reale

5,3°

Fushëpamja e Dukshme

49,5° 1

Fusha e shikimit në 1000 m

93m

Konstrukti optik

Konstrukti i lentes së objektivit

3 elemente në 2 grupe

Konstrukti i lentes së okularit

4 elemente në 3 grupe

Lente UD

-

Rrafshues Dyfushorë

Po

Diametri i pupilës në dalje

2,0mm

Distanca e syrit nga lentja

13,5mm

Tipi i prizmit

Prizmi "Porro II"

Veshja e lentes

Veshja Super Spectra

Fokusimi dhe korrigjimi dioptrik

Sistemi i fokusimit

Lëvizja e lentes së objektivit

Metoda e fokusimit

Fokusimi manual

Metoda e korrigjimit dioptrik

Unaza e korrigjimit dioptrik

Gama e korrigjimit dioptrik

±9,2m -1 (dioptrat)

Distanca më e afërt e fokusimit (afro)

2,0mm

Stabilizuesi i imazhit

Sistemi i Stabilizuesit të imazhit

Zhvendosja e lentes

Këndi i korrigjimit

+/- 0,9°

Sistemi i zbulimit të dridhjeve

Sensor xhiroskopi

Aktivizimi i Stabilizuesit të imazhit

Çelës butoni me shtypje (5 min. funksionim i vazhduar)

Burimi i Energjisë

1 bateri litiumi CR123A

Jeta e baterisë

+23°C: afro 12 orë
-10°C: afro 8 orë (me bateri alkaline) 2

Treguesi i nivelit të baterisë

Po (LED)

Karakteristikat fizike

Rezistencë Uji

-

Veshja e gomës

-

Kushtet e përdorimit

-10°C deri në 40°C, lagështia 90%

Gjerësia

118mm

Gjatësia

142mm

Lartësia

69mm

Pesha (pa bateri)

430g

  1. Fusha e dukshme e shikimit bazuar në standardin ISO 14132-1:2002
  2. Bazuar në standardet e testimit të Canon