young-people-programme_246009553137672

Galeria e imazheve për fuqizimin

Imazhe të fuqishme nga trajnimet ndërkombëtare të Canon

Trajnimet e Canon

Canon zbaton shumë seminare, nga fotografia e rrugës e deri te rrëfimi vizual, që bëjnë të mundur që të rinjtë e moshës 18-35 të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të regjistrojnë histori dhe probleme që i japin formë jetës së përditshme. Ne kryejmë po ashtu seminare për 13-18 vjeçarët, duke u dhënë atyre aftësitë dhe mjetet për të zhvilluar një zë vizual për problemet lokale dhe globale që kanë rëndësi për ta.

Fushata e veprimit për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së

Me realizimin e këtyre trajnimeve, Canon mbështet Fushatën e veprimit për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së, e cila është një iniciativë e veçantë e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së që synon të frymëzojë dhe të lidhë këdo për t'u bashkuar në një lëvizje globale për të ndërmarrë veprime për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm (SDG). Kjo fushatë sjell së bashku Kombet e Bashkuara, qeveritë kombëtare dhe lokale, grupet rinore, organizatat e shoqërisë civile, median dhe sektorin privat nëpërmjet thirrjeve për veprim, angazhimit të shumë aktorëve dhe platformave novatore dhe krijuese. #Act4SDGs

Mësoni më shumë