Fishekët e serisë CL - MSDS

Shkarkoni fletën e të dhënave të sigurisë materiale (MSDS)

Zgjidhni fishekun tuaj të serisë CL më poshtë për të shkarkuar fletën e të dhënave të sigurisë materiale (MSDS) për produktin tuaj.


Në Canon, ne monitorojmë vazhdimisht ndryshimet në legjislacionin kimik dhe bëjmë përpjekje për të përmirësuar efikasitetin e për të minimizuar ndikimin mjedisor - nëse hasni ndonjë mospërputhje midis paketimit të produktit dhe fletëve të të dhënave të sigurisë të shpalosura më poshtë, mos hezitoni të na kontaktoni në emailin tonë: sustainability@canon-europe.com