Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer
alt text goes here

CANON PRINTON MË SHUMË FAQE
SE PRINTERËT RIVALË

Me përdorimin e ngjyrave të përfshira në kuti*

Besojini Canon për të siguruar më shumë

Kur blini një printer nga ne, mund të jeni të sigurt se bojërat e përfshira në kuti do të zgjasin më shumë se printerët e tjerë, dhe ne kemi testime të pavarura për ta provuar këtë. Eksploroni gamën më poshtë.

Seria PIXMA TS8150

Printoni deri në 170 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave të përfshira në kuti, seria Canon PIXMA TS8150 printon më shumë faqe se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer

Seria PIXMA G

Printoni deri në 380 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave me rimbushje të përfshira në kuti, seria Canon PIXMA G printon më shumë se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the PIXMA G Series with a stack of image prints show in a array near the printer

Seria MAXIFY MB5150

Printoni deri në 700 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave të përfshira në kuti, seria Canon MAXIFY MB5150 printon më shumë faqe se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the MAXIFY MB5150 Series showing a crescent shapes stack of imagery for a birds eye view to represent how much this printer can print

Seria PIXMA TS3150

Printoni deri në 120 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave të përfshira në kuti, seria Canon PIXMA TS3150 printon më shumë faqe se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the PIXMA TS3150 Series showing a neat straight line of prints

Seria PIXMA TS5150

Printoni deri në 120 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave të përfshira në kuti, seria Canon PIXMA TS5150 printon më shumë faqe se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the PIXMA TS5150 Series showing a neat straight line of prints

Seria PIXMA TS5050

Printoni deri në 430 faqe më shumë.

Me përdorimin e bojërave të përfshira në kuti, seria Canon PIXMA TS5050 printon më shumë faqe se rivali i saj më i afërt.

Mësoni më shumë

Image of the PIXMA TS5050 Series showing a spiral of prints coming from the printer

Mohimi i përgjegjësisë

Bazuar në raportin e testimit të BLI (Buyers Laboratory Inc.) në shkurt 2018, ku krahasohen printerët Canon me konkurrentët me çmimet më të përafërta me sisteme të ngjashme të bojës.

Testuar në dhjetor 2017 për krahasimin e gamës aktuale të disponueshme në kohën e testimit.

Rezultatet e bazuara në testimin nga Buyers Lab. Modelet konkurrente për këtë testim janë përzgjedhur nga Canon nga një listë e sugjeruar e modeleve me pajisje të krahasueshme të ofruara nga BLI, duke përdorur një kombinim të kritereve ku përfshihen, por pa u kufizuar në çmimin, madhësia maksimale e ltrës, cikli i ngjashëm i punës/vëllimi i rekomanduar dhe tregu i synuar.

Shkarkoni raportet e testimit nga BLI (vetëm versionet në anglisht)