PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Mbretërinë e Bashkuar

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:


Emaili: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefoni: 01737 220 000 kërkoni të flisni me një anëtar të ekipit të marrëdhënieve publike