PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Norvegji

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Tonje Angell

Telefoni: +47 2262 94 05

Emaili: tonje.angell@canon.no


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Tonje Angell

Telefoni: +47 2262 94 05

Emaili: tonje.angell@canon.no


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Tonje Angell

Telefoni: +47 2262 94 05

Emaili: tonje.angell@canon.no