Diversiteti, Drejtësia dhe Përfshirja

Canon përpiqet të krijojë një kulturë të larmishme ndërkohë që zhvillon një vend pune gjithëpërfshirës dhe punon për të ndërtuar një shoqëri më të barabartë për të gjithë. Me mbi 22 000 punonjës dhe 102 kombësi në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme dhe Afrikë dhe 180 000 punonjës në mbarë botën, do të takoni njerëz nga çdo fushë e jetës.
Group of people standing in front of a park bridge
Ne besojmë në filozofinë “Kyosei”, të të jetuarit dhe të të punuarit së bashku për të mirën e përbashkët. Kjo dëshirë për të luajtur një rol në punën për të zhvilluar një shoqëri më të mirë, mbështet dëshirën tonë për një botë më gjithëpërfshirëse dhe të barabartë.

Ne synojmë të krijojmë një vend pune të larmishëm, gjithëpërfshirës dhe të barabartë që pasqyron komunitetet e ndryshme në të cilat operojmë dhe klientët që u shërbejmë në EMEA. Ne dëshirojmë ta arrijmë këtë duke krijuar një mjedis pune ku njerëzit vlerësohen, respektohen, ndihen të përfshirë dhe mund të lulëzojnë personalisht dhe profesionalisht.

PETER SAAK, Nëndrejtor i Operacioneve Strategjike dhe Tregtare, Developing Regions Business Group, CANON EUROPE

Realizimi i një vizioni gjithëpërfshirës për njerëzit

“Diversiteti, drejtësia dhe përfshirja janë thelbësore për mënyrën se si kolegët reflektojnë dhe mishërojnë filozofinë “Kyosei” të korporatës sonë. Është mënyra se si ne shprehim angazhimin tonë për ndërtimin e një organizate të larmishme ku njerëzit mund të jenë vetvetja dhe u jepet çdo mundësi për të qenë të suksesshëm në rolin e tyre dhe për të zhvilluar karrierën e tyre.”
Group of people standing on a softball pitch

Krijimi i një kulture të larmishme

Së bashku me punonjësit dhe ekipin tonë drejtues ne mbështesim dhe shërbejmë si model i sjelljeve gjithëpërfshirëse. Ne synojmë të krijojmë një mjedis ku të gjithë ndihen të respektuar, të vlerësuar dhe mund të lulëzojnë personalisht dhe profesionalisht.

Canon Camera

Zhvillimi i një vendi pune gjithëpërfshirës

Ne jemi të përkushtuar për të ofruar dhe formësuar një përvojë gjithëpërfshirëse dhe të barabartë për punonjësit në të gjitha fazat e jetëgjatësisë së tyre.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Ndërtimi i një shoqërie më të barabartë për të gjithë

Ne jemi të fokusuar të jemi një partner biznesi i përgjegjshëm, përmes filozofisë “Kyosei” të kompanisë sonë, për të kontribuar në një shoqëri më të mirë për të gjithë me rolin tonë për të krijuar një botë më gjithëpërfshirëse dhe të barabartë.

Canon Camera

Eksploroni më tej

Diversiteti, drejtësia dhe përfshirja janë shtyllat kryesore të agjendës sonë të qëndrueshmërisë dhe mbështesin vlerat e korporatës sonë. Ne synojmë të ofrojmë mundësi për rritje, nxënie dhe zhvillim që do të mbështesin punën tonë për të krijuar inovacione teknologjike të fjalës së fundit që mbështesin bizneset dhe fuqizojnë jetët e njerëzve.