Objektivët kinematografikë me mbërthyese RF

Canon Objektivët fiksë CN-R

Specifikimet

Specifikimet

 • Vendosja RF

  Komunikim më i shpejtë dhe funksionalitet i zgjeruar

 • Rendiment optik kinematografik

  Qartësi e jashtëzakonshme me ngjyra të sakta për produkte 4K, 8K dhe HDR.

 • Iris me 11 fletë

  Efekt Bokeh kinematografik dhe hije të përhapura lehtë

 • Numër T i shndritshëm

  Ofron rreze të shkurtër qartësie dhe ndriçim të ulët të shkëlqyer

 • Funksionalitet elektronik i avancuar

  Mbështetje për Udhëzuesin e fokusit me pikselë të dyfishtë, Ndriçimin periferik, Korrigjimin e shtrembërimit, si dhe metadatat e objektivëve.

Specifikimet në detaje

 • Rreth imazhi
  Φ43.3 mm
 • Montimi
  Vendosja RF
 • Gjatësia vatrore
  CN-R 14mm T3.1 L F
  CN-R 20mm T1.5 L F
  CN-R 24mm T1.5 L F
  CN-R 35mm T1.5 L F
  CN-R 50mm T1.3 L F
  CN-R 85mm T1.3 L F
  CN-R 135mm T2.2 L F
 • Raporti maksimal i diametrit (numri T)
  T 3.1 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  T 1.5 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  T 1.5 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  T 1.5 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  T 1.3 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  T 1.3 (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  T 2.2 (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Numri i fletëve të iridës
  11 fletë
 • Këndi i pamjes
  Formati i kuadrit 1.5:1
  Dimensionet e ekranit 36,0 × 24,0mm
  104.3° x 81.2° (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  84.0° x 61.9° (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  73.7° x 53.1° (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  54.4° x 37.8° (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  39.6° x 27.0° (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  23.9° x 16.1° (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  15.2° x 10.2° (CN-R 135mm T2.2 L F X)

  Formati i kuadrit 1.78:1
  Dimensionet e ekranit 24,6 × 13,8mm
  82.6° x 52.5° (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  63.2° x 38.1° (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  54.3° x 32.1° (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  38.7° x 22.3° (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  27.6° x 15.7° (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  16.5° x 9.3° (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  10.4° x 5.9° (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Distanca minimale e regjistrimit
  0.2 m / 8 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  0.3 m / 12 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  0.3 m / 12 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  0.3 m / 12 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  0.45 m / 18 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  0.95 m / 3'2 (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  1 m / 3’4 (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Rrezja e shkrepjes në pozicionin më të afërt
  Formati i kuadrit 1.5:1
  Dimensionet e ekranit 36,0 × 24,0mm
  24.8 x 16.5 cm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  33.8 x 22.5 cm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  28.8 x 19.2 cm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  20.1 x 13.4 cm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  24.9 x 16.6 cm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  34.3 x 22.9 cm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  21.1 x 14.1 cm (CN-R 135mm T2.2 L F X)

  Formati i kuadrit 1.78:1
  Dimensionet e ekranit 24,6 × 13,8mm
  16.9 x 9.5 cm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  23.1 x 13.0 cm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  19.7 x 11.0 cm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  13.7 x 7.7 cm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  17.0 x 9.5 cm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  23.4 x 13.1 cm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  14.4 x 8.1 cm (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Diametri i objektivit të parmë (mm)
  Φ114 mm
 • Përmasat e jashtme (gjer.×thell.×lar.)
  118.4 x 118.4 x 118.0 mm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  118.4 x 118.4 x 125.5 mm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  118.4 x 118.4 x 125.5 mm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  118.4 x 118.4 x 125.5 mm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  118.4 x 118.4 x 125.5 mm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  118.4 x 118.4 x 125.5 mm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  118.4 x 118.4 x 139.6 mm (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Pesha
  1.3 kg (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  1.4 kg (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  1.3 kg (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  1.3 kg (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  1.2 kg (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  1.5 kg (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  1.5 kg (CN-R 135mm T2.2 L F X)