PRISMAdirect

Menaxhimi i fluksit të punës nga fillimi deri në fund, në internet

Kërkoni informacione

PRISMAdirect

PRISMAdirect: Më shumë punë, më shumë kontroll, rezultate direkte

Një zgjidhje unike, e përshtatshme për nivele të ndryshme dhe e integruar për menaxhimin e fluksit të punës, PRISMAdirect organizon të gjithë procesin e prodhimit të printimit, duke e bërë më të thjeshtë marrjen e detyrave, duke ulur kostot operative dhe duke rritur prodhimtarinë

PRISMADirect

Aplikimet kryesore

Shërbimet e menaxhuara të printimit

Me integrim të ngushtë uniFLOW/PRISMA

Dyqanet në internet

Promovimi i produkteve dhe shërbimeve të shtypura dhe jo të printuara

MENAXHIMI PËR FLUKSIN E PUNËS

Kontrolli dhe automatizimi i të gjitha hapave të prodhimit

Përmbushja dhe transportimi

Ndjekja e integruar me ofruesit e anijeve kryesore

Analiza e trendit

Raportimi mbi metrics kryesore, duke përfshirë produktivitetin dhe efikasitetin

Shikoni specifikimet e plota

PRISMAdirect Key Applications

Web të tjera për të printuar dhe softuerin e rrjedhës së punës

Dëshironi të dini më shumë rreth PRISMAdirect?

Flisni sot me një anëtar të ekipit tonë.

FLISNI ME EKIPIN TONË

Nuk jeni të sigurt se cilat produkte ju duhen për biznesin tuaj?

FLISNI ME EKIPIN TONË