PRISMAdirect
Specifikimet

Specifikimet në detaje

General

Dokumente PDF

PDF 1.1-1.7 mbështetur. PRISMAdirect ruan e eksporton si PDF 1.7

Kufizimet për dokumentet PDF

Nuk mbështeten: skedarët e mbrojtura me fjalëkalim;

Skedarëve PDF të mbrojtur me fjalëkalim nuk mund t'u programohen faqet.

Skedarët PDF të mbrojtur me fjalëkalim me vlerën "High Resolution" për opsionin "Printing Allowed" mund të dorëzohen e të printohen nga PRISMAdirect.

Skedarët PDF të mbrojtur me fjalëkalim me vlerën "Low Resolution (150 dpi)" ose "None" për opsionin "Printing Allowed" s'mund të dorëzohen apo printohen nga PRISMAdirect.

Gjuha

Anglisht (MB), anglisht (SHBA), holandisht, gjermanisht, frëngjisht, japonisht, danisht, italisht, norvegjisht, portugalisht, spanjisht, suedisht, finlandisht, polonisht, çekisht, hungarisht, kinezishte e thjeshtuar, rusisht

Kërkesat për softuerin e serverit

Sistemi operativ 64 bitë

MS Windows Server 2022 64 bits (Datacenter, Standard)
Microsoft Windows Server 2016 64-bit (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64-bit (Datacenter, Standard, Essential)

Microsoft SQL Server instalim lokal 64 bitë

Microsoft SQL Server 2014 (SP3), të gjitha edicionet
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), të gjitha edicionet
Microsoft SQL Server 2017, të gjitha edicionet
MS SQL Server 2019 të gjitha versionet
Shënim: SQL Server 2019 Express Edition me Advanced Services do të instalohen lokalisht nëse zgjidhet.

Microsoft SQL Server instalimi i largët 32/64 bitë

Microsoft SQL Server 2014 (SP3) Express - të gjitha edicionet
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), të gjitha edicionet
Microsoft SQL Server 2017, të gjitha edicionet
MS SQL Server 2019 të gjitha versionet
Për një server SQL në largësi, duhet të aktivizohen lidhjet në largësi, shërbimet e raportimit dhe shfletuesi i serverit SQL

Rrjeti

TCP/IP (IPv4), 100 / 1000 Mbps

Përbërësit e Windows® në paketë

Microsoft .NET Framework v4.0 dhe 4.8 (instalohen nga produkti nëse nuk janë të pranishme).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 ose version më i lartë

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Shënim: duhet instaluar për: llogaritjen e kostove nëse përdoret ende redaktori i vjetër i formulave i Excel

Sistemi i skedarëve

NTFS (duhet hapësirë e lirë me 40 GB ose më shumë)

Konvertimi i dokumentit origjinal

Neevia® Document Converter Pro 7 e lart

Shënim

Përditësimet më të fundit të rëndësishme nga përditësimi i Windows

Kërkesat për harduerin e serverit

Processor

Intel Core i5. Mund të përdoret edhe një ekuivalent i Intel (si AMD) ose Vmware Gx server konform kësaj kërkese performance.
Numri i duhur i bërthamave varet nga konfigurimi i PRISMAdirect

Kujtesa

8 GB ose më shumë
Numri i duhur për memorien varet nga konfigurimi i PRISMAdirect

Hard disku

200 GB ose më shumë (SATA3)
RPM: më shumë se 7200 ose SSD
RAID-0 (striping)
kërkimi mesatar për disk: më pak se 10ms
vonesa mesatare për disk: më pak se 5ms

Video

1280×1024 pikselë ose më shumë ngjyra të vërteta (24/32 bitë) për në desktop

Ekrani

19" ose më shumë

Kërkesat për VMWARE SERVER VIRTUAL HARDWARE

Rendimenti

Vlerësimi i kalueshmërisë 800 ose më shumë
Përdorni veglën Performance Test 7.0

Rendimenti i diskut të ngurtë

Shenja e diskut 1000 ose më shumë
Përdorni veglën Performance Test 7.0

Vonesa e diskut të ngurtë

Kontrolluesi i vonesës së DPC-së: 1000 μs ose më pak

Shënim

Mbështetet serveri VMware ESX ose MS Hyper-V

Kërkesat për softuerin e serverit në ueb

Sistemi i përdorimit

Windows Server 2016 64-bit (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64-bit (Datacenter, Standard, Essential)
MS Windows Server 2022 64 bits (Datacenter, Standard)

Rrjeti

TCP/IP (IPv4), 100 / 1000 Mbps

Përbërësit e Windows® në paketë

Microsoft .NET Framework v4.0 dhe 4.8 (instalohen nga produkti nëse nuk janë të pranishme).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 ose version më i lartë
Microsoft MSMQ

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Shënim: duhet instaluar për: llogaritjen e kostove nëse përdoret ende redaktori i vjetër i formulave i Excel

Sistemi i skedarëve

NTFS (duhet hapësirë e lirë me 40 GB ose më shumë)

Konvertimi i dokumentit origjinal

Neevia® Document Converter Pro 7 e lart
Shënim: për çdo server interneti do t'ju duhet një instalim/licencë e veçantë

Shënim

Përditësimet më të fundit të rëndësishme nga përditësimi i Windows

Kërkesat për serverin e uebit HW dhe VMware

Kërkesat për harduerin e serverit të uebit

Të njëjta me kërkesat për harduerin e serverit të përmendura më sipër

Kërkesat për harduerin e serverit të uebit VMware

Të njëjta me kërkesat për harduerin e serverit VMware të përmendura më sipër

Kërkesat për Konsolën e përpunimit të porosive

Sistemi operativ / shfletuesi i uebit

Windows 11 64-bit: Chrome 105 e lart, FireFox 105 e lart, Edge 104 e lart
Windows 10 32-bit / 64-bit: Chrome 48 e lart, FireFox 44, Edge 25 e lart
Windows 8®/8.1 (32-/ 64- bit): Chrome 40 e lart
Mac® OS X 10.6 ose më lart: Chrome 40 ose më lart, Safari 5.1.x ose më lart
Linux® 2.4, 2.6 (32-bitë): Chrome 40 ose më lart
Android 13.x: Android 5.x, e lart: Chrome 44 e lart, FireFox 40 e lart
iOS 12.x/13.x, Safari 8 e lart, Chrome 44 e lart

Shënim

Chrome është shfletuesi i rekomanduar

Video

Rekomandohet: 1920×1080 pikselë për Redaktorin e dyqanit të uebit dhe për Konsolën e përpunimit të porosive

Ekrani

Rekomandohet: 24" për Redaktorin e dyqanit të uebit dhe për Konsolën e përpunimit të porosive

Konsolën e përpunimit të porosive - kërkesat për harduerin

Processor

Intel® Core i5 ose i barasvlershëm

Kujtesa

4 GB ose më shumë

Video

1920×1200 pikselë ose më shumë ngjyra të vërteta 24/32 bitë

Ekrani

Ekrani 24"

Kërkesat e klientëve - Ueb dyqanit

Përshkrimi

Klientët mund të dërgojnë dokumente nëpërmjet dërgimit në ueb me anëd të ueb dyqanit të PRISMAdirect ose një dyqani ekzistues të uebit, me email, në letër ose me anë të serverit FTP.

Sistemi operativ / shfletuesi i uebit

Windows 11 64-bit: Chrome 105 e lart, FireFox 105 e lart, Edge 104 e lart
Windows 10 32-bit / 64-bit: Chrome 48 e lart, FireFox 44, Edge 25 e lart
Windows 8®/8.1 (32-/ 64- bit): Chrome 40 e lart
Mac® OS X 10.6 ose më lart: Chrome 40 ose më lart, Safari 5.1.x ose më lart
Linux® 2.4, 2.6 (32-bitë): Chrome 40 ose më lart
Android 13.x: Android 5.x, e lart: Chrome 44 e lart, FireFox 40 e lart
iOS 12.x/13.x, Safari 8 e lart, Chrome 44 e lart

Shënim

Chrome është shfletuesi i rekomanduar

Softueri drejtues i uebit i ceritifikuar - Uebdyqanit

Sistemi operativ 32/64 bitë

Win 11
Win 10 32/64 bit
Win 8 / 8.1 32/64 bit
Win Server 2022
Win Server 2016 64 bit
Win Server 2019 64 bit
Mac OS x 10.15 (Catalina) e lart