Sistem me bojë me mbushje të vazhduar

Canon ProStream 3000 Series

Specifikimet

Specifikimet

 • Shpejtësia e printimit

  ProStream 3080: deri në 80 m/min
  ProStream 3133: deri në 133 m/min
  ProStream 3160: deri në 160 m/min

 • Gjerësia e printimit

  Printoni deri në 556 mm

 • Materiali

  Material printimi i veshur, me shkëlqim si i presës, i mëndafshtë, pa shkëlqim, i paveshur dhe i optimizuar për bojë

Specifikimet në detaje

Teknologjia

 • Me bojë
  DigiDot 1200 dpi, sipas kërkesës, piezoelektrike
 • Novacioni
  Lëng paratrajtimi ColorGrip, set bojërash polimere me bazë pigmenti CMYK me teknologji InkSafe1
 • Madhësia e pikave
  Të ndryshme/Me shumë nivele, 2 - 5 pl
 • Transporti i letrës
  Pa gjilpëra, rrjetë e ngushtë, kontroll automatik i tensionit
 • Shpejtësia e printimit (faqe në minutë)
  ProStream 3080: 80 m/min - 1076 shtypje A4 për minutë, 6800 fleta B2 për orë
  ProStream 3133: 133 m/min - 1790 shtypje A4 për minutë, 11300 fleta B2 për orë
  ProStream 3160: 160 m/min - 2154 shtypje A4 për minutë, 13560 fleta B2 për orë
 • Diapazoni i volumit mesatar mujor të printimeve
  AMPV 35 - 70 milionë printime A4 ose 3,7 - 7,3 milionë fletë B2

Letra

 • Gjerësia e printimit
  maksimumi 556 mm
 • Gjatësia e faqes
  152 - 1524 mm
 • Gjerësia e letrës
  406 - 558 mm; Opsion printimi në format të vogël: 292 mm
 • Pesha e Letrës
  28 - 300 gsm, maks. 300 mikronë2
 • Substratet
  Material printimi i veshur, me shkëlqim si i presës, pa shkëlqim, i mëndafshtë, i zbehtë, i paveshur, për printer me bojë, LWC

Kërkesat e energjisë për kolonë

 • Lidhja (EU)
  Vertikal 1: 400 V / 56 A; 400V / 180 A
  Vertikal 2: 400 V / 56 A; 400V / 180 A
  Kontrolluesi: 400 V / 16 A

Të dhënat fizike

 • Gjatësi x gjerësi (sistem dysh)3
  18.900 x 4.057mm4
 • Lartësia
  2025 mm
 • Pesha (për kolonë)
  15910 kg

Mjedisore

 • Temperatura
  20 - 26°C
 • Lagështia
  40-60%
 • Zhurma e punimit
  maksimumi 80 dB

Rrjedha e punës

 • Kontrolluesi
  Rregullator "SRA MP" me versionin e fundit të "Adobe APPE"
 • Formati i të dhënave në hyrje5
  PDF (PDF/X, PDF/VT, AFP/IPDS (IS/3)
 • Inline Quality Control
  Kontroll automatik dhe i vazhdueshëm i cilësisë me sistem kamerash të cilësisë së lartë
 • EdgEnhance (Optional)
  Mprehtësi e lartë e detajeve me arkitekturë të përmirësuar rasterizimi
 • Opsioni i letrës me peshë të lehtë
  Mundëson printimin në letra me peshë deri në 28 gsm6
 • Print Manager (opsional)
  PRISMAproduction
 • Lidhshmëria
  Ethernet 10 gigabit (bakër, MMF/SR optik, SMF/LR optik)

Opsionet

 • Futja e letrës
  Furnizues i saktë i substrateve, zgjidhje të përpunimit paraprak nga partnerë të certifikuar
 • Dalja e letrës
  Furnizues i saktë i substrateve, zgjidhje të pas-përpunimit nga partnerë të certifikuar7

Të përgjithshme

 • Modalitetet e printimit
  4/4, 1/1
 • Konfigurimi
  Printer me bojë me furnizim të vazhdueshëm të rulit, I-Twin (printim nga të dyja anët / perfeksion) ngjyrë CMYK
  Versioni i shpejtësisë: ProStream 3080; ProStream 3133, ProStream 3160
 1. Bojërat ProStream përmbajnë materiale që mund të konsiderohen një përbërës organik i paqëndrueshëm. Këshillohuni me rregullatorët lokalë për sqarime dhe një detyrim të mundshëm për leje.
 2. Për udhëzime mbi letrat specifike, referojuni treguesit të rekomanduar të letrës ose kontaktoni Laboratorët e Materialeve të Canon. <40 gsm me testimin e materialeve të printimit dhe me opsionin e letrës me peshë të lehtë të instaluar
 3. Njësia e procesimit së letrës
 4. Përmasat dhe pesha totale mund të ndryshojnë në varësi të pajisjeve të para-përpunimit dhe pas-përpunimit
 5. Pjesërisht në kombinim me PRISMAproduction
 6. Për udhëzime mbi letrat specifike, referojuni treguesit të rekomanduar të letrës ose kontaktoni Laboratorët e Materialeve të Canon. <40 gsm me testimin e materialeve të printimit dhe me opsionin e letrës me peshë të lehtë të instaluar
 7. Kontaktoni përfaqësuesin e Canon për listën e pajisjeve të mbështetura të linjës