ColorStream 8000 series

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Teknologjia

Letra

Kërkesat e energjisë për kolonë

Të dhënat fizike

Mjedisore

Rrjedha e punës

Opsionet

Të përgjithshme

  1. MICR printing at 600 dpi
  2. Konsumit për kolonë në kushte printimi të zakonshëm në 160 m/min me ngjyra të plota në material 90 gsm me gjerësi printimi 560 mm
  3. Konsumit për kolonë në kushte printimi të zakonshëm në 160 m/min me ngjyra të plota në material 90 gsm me gjerësi printimi 560 mm
  4. Konsumit për kolonë në kushte printimi të zakonshëm në 160 m/min me ngjyra të plota në material 90 gsm me gjerësi printimi 560 mm
  5. Njësia e procesimit së letrës
  6. Pjesërisht në kombinim me PRISMAproduction