Canon imageRUNNER C3025
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, kopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional

Shpejtësia e procesorit

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë) 800 MHz

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 12,7 cm (5")

Kujtesa

Standard: 2.0GB RAM

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opsionale: NFC

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1;
Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Protokollet e rrjetit

TCP/IP, Tipi i kuadrit: Ethernet II
Aplikacionet e printimit: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print

Futja e letrës (Standarde)

2 x kaseta 550-fletë (80gsm)
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

2 kaseta x 550 fletë (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes të letrës

Pa përfunduesin: 250 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin e brendshëm: maks. 600 fletë (A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Sistemim, grupim
Me radhitësin e brendshëm me zhvendosje: Sistemim, grupim, offset
Me përfunduesin e brendshëm: Sistemim, Grupim, Offset, Kapëse, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës

Llojet e mbështetura të medias

Kasetat 1/2:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht
Fletë transparente, letër lidhëse, zarf

Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht
Letër transparente, letër lidhëse, zarf, etiketa, letër gjurmuese, letër me veshje1

Kasetat 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1):
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht
Fletë transparente, letër lidhëse

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5R
Zarfa: Nr.10 (COM10), ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur: 140 mm x 182 mm deri në 297 mm x 215 mm

Kaseta 2:
Madhësia e letrës: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R
Zarfe: Nr.10 (COM10), Monarch, DL
Madhësia e përshtatur: 140 mm x 182 mm deri në 304 mm x 457 mm

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3
Madhësia e përshtatur: 99 mm x 140 mm deri në 320 mm x 457 mm
Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1:
A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R
Madhësia e përshtatur: 140 mm x 182 mm deri në 304mm x 457 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kaseta 1/2:
52 deri në 220 gm2

Sirtari shumëfunksional:
52 deri në 300 gsm2

Njësia e furnizimit të kasetës AP1:
52 deri në 220 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 30 sekonda ose më pak3
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

Përmasat (L x Gje x Th)

777 mm x 565 mm x 635 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

978 mm x 1.088 mm (Bazë: Mbulesa e Platen + sirtari me shumë përdorime i zgjatur + kaseta e hapur)
1.110 mm x 1.088 mm (Konfigurimi i plotë: Mbulesa e Platen + INNER FINISHER-K1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur + kaseta e hapur)

Pesha

Rreth 61,2 kg përfshirë tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 25 faqe/min (A5R)

Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)

Rreth 5,9/8,2 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: 600 dpi x 600 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Ekspozimi i kopjeve

Automatik ose manual (6 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 71%, 100%

Rritjet e paracaktuara

141%, 200%, 400%

Specifikimet e skanimit

Lloji standard

Reader dhe Color Platen

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows Vista/7/8/8.1/10

Rezolucioni i skanimit

Skanimi BW: 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Skanimi CL: 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Origjinalet e pranueshme/peshat

Madhësia e medias Platen: Fletë, Libër, Objekte 3-dimensionale (deri në 2kg)

Metoda e skanimit

Dërgo funksionalitetin në dispozicion
Skanimi në memorien USB: i disponueshëm
TWAIN/WIA Tërheqja e skanimit

Specifikimet e dërgimit

Opsionale / Standarde

Standard

Destinacioni

Email/Faks interneti (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (opsional)

Modaliteti i ngjyrave

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri),
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)

Rezolucioni i dërgimit

200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB v3.0
Emaili/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë)

Formati i skedarit

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme)
Opsional: PDF (e enkriptuar, me nënshkrim dixhital)

Specifikimet e faksit

Opsional

Opsional

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A5* dhe A5R* deri në A3 


*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 512 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 281

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 299 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 310 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Authentication Department ID
Menaxheri universal i hyrjes

Rrjeti

Standard: Filtrimi i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikimi i kriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, vërtetimi me SMTP, vërtetimi i POP para SMTP

Dokumenti

Standard: Printimi i sigurt
Opsional: PDF me enkriptim, nënshkrimet e pajisjes

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4.0 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kw
Printim: Rreth 473,0 Wh
Në gatishmëri: Afro 33,6 Wh
Modaliteti i fjetjes: Afro 2 W
Plugin i fikur: Rreth 0,1 W*
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) rating4:
0.9 kWh

Loti 26  (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

*Të dhënat merren nga informacionet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)5
Aktiv (Bardhezi): 67,8 dB ose më pak, Aktiv (CL): 68,5 dB ose më pak,
Në pritje: 43 dB

Presioni i tingullit (LpAm)6
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi): 47 dB ose më pak, Aktiv (CL): 48 dB ose më pak,
Në pritje: Pa zhurmë

Standardet

Me kualifikimin ENERGY STAR®
Shenja e ekonomisë
Blerje ekologjike
Engjëlli blu

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)

Softueri i skanimit

ScanGear MF:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)

Botimi i dokumentit

iW DESKTOP (OPSIONAL)
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 faqe
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8500 faqe

Opsionet e furnizimit të letrës

Kaseta opsionale

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AP1
Madhësia e letrës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 565 mm x 615 mm x 248 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Opsionet e daljes

Përfunduesi i brendshëm

Emri: INNER FINISHER-K1 (i brendshëm)
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 100 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 500 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapësja sipas kërkesës:
40 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gj x Th x L): 604 mm × 525 mm × 188 mm * me sirtarin zgjatues të zgjatur.
Pesha: Rreth 8 kg

INNER 2WAY TRAY-J1

INNER 2WAY TRAY-J1 bën të mundur ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

INNER SHIFT SORTER-A1

INNER SHIFT SORTER-A1: Çdo grup printimi zhvendoset në shtresa të alternuara. Kapaciteti i daljes me 250 fletë.

Sirtari i kopjimit

SIRTARI I KOPJIMIT J2: siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.
Kapaciteti: 100 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 444 mm × 373 mm × 176 mm (kur zgjatet sirtari) (kur lidhet me pajisjen)
Pesha: Rreth 473 g

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)

COPY CARD READER ATTACHMENT-H2 - paketa e lidhjes vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Opsionet e dërgimit

SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1 - bën të mundur që përdoruesi të dërgojë skedarë PDF të kriptuar si dhe të shtojë nënshkrime dixhitale të pajisjes te një skedar PDF që ndihmojnë për të identifikuar pajisjen nga është dërguar dokumenti nëpërmjet nënshkrimeve të dukshme dhe/ose të padukshme dixhitale.

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

NFC KIT-D1 - Paketa NFC është një opsion që bën të mundur komunikimin mes njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera me NFC.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AV1 - shton funksionalitetin e faksit.

Opsione të tjera

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)

  1. Kit e rregullimit të medias-A1 kërkohet për letër të veshur nga 257 gsm në 300 gsm.
  2. SRA3 nuk mbështetet nga 257 GSM në 300 gsm. Njësia 3-Way D1 kërkohet për letër të trashë prej 257 gsm deri në 300 gsm kur të jetë e pajisur me Finisherin e Brendshëm-K1.
  3. Koha nga ndezja e pajisjes deri në përfundimin e printimit të parë, minus FCOT
  4. Vlera e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
  5. Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
  6. Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779

Awards