Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Shumëfunksionale laser me ngjyra A3

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Paneli i kontrollit

Panel me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde*: 320 GB (hapësira e lirë e diskut: 250 GB), Opsionale: 250 GB, 1 TB * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1200 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë
2 kaseta 550-fletëshe,
Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-AP1")

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 3450 fletë (me "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" dhe "Copy Tray")

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand

Llojet e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional: e hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, zarf
* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).

Kaseta e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf

Kaseta e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf*
* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment A (standard)".

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
Përmasë e lirë: 98,4 x 139,7 mm to 320.0 x 457.2 mm
Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 297,0×215,9 mm
Zarfet: ISO-C5

Kaseta e poshtme:
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm
Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Nevojitet "Envelope Attachement A (standard)".

Peshat e mbështetura të medias

Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m2*
* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).
Kaseta e sipërme/poshtme: 52-220 g/m²
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë
Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (Gj x Th x L)

Standarde me "Platen Cover-Y2": 565×692×777 mm
Me "Single Pass DADF-C1": 565×722×887 mm
Me "DADF-BA1": 565×719×880 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë:
978×1118 mm (me "Single Pass DADF-C1" + kapakun e djathtë të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunksional të hapur + kasetën e letrës të hapur)
978×1115 mm (me "DADF-BA1" + kapakun djathtas të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunksional të hapur + kasetën e letrës të hapur)
Konfigurimi i plotë:
1651×1118 mm (me "Single Pass DADF-C1" + "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" + modulin "Copy Tray-J2" të hapur + kasetën e letrave të hapur)
1651×1115 mm (me "DADF-BA1" + "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" + modulin "Copy Tray-J2" të hapur + kasetën e letrave të hapur)

Pesha

Me "Platen Cover-Y2": afro 66,7 kg me tonerin
Me DADF-BA1: afro 73,1 kg me tonerin
Me "Single Pass DADF-C1": afro 79,6 kg me tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

iR-ADV DX C3730i:
Deri në 30 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:
Deri në 25 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:
Deri në 20 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

Rreth 5,9/8,2 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

600×600

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, pasqyrim figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Specifikimet e skanimit

Tipi

Standarde: Pllaka me ngjyra
Opsionale: kapak pllake, "Single Pass DADF-C1" ose "DADF-B1" [2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)]
* Mbështetet zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit.

DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë
DADF-BA1: deri në 100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Single Pass DADF-C1:
Skanim 1-anësh: 38-220 g/m² (bardhezi/ngjyra)
Skanim 2-anësh: 38-220 g/m² (bardhezi/ngjyra)
* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m².
DADF-BA1:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Përmasa të personalizuara: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Përmasa të personalizuara: 139,7×128 mm deri në 297,0×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Single Pass DADF-C1:
Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopjim)
DADF-BA1:
Skanimi 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 35/35 (300×300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600×600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600
Skanim për faks: 600×600

Specifikimet e skanimit me tërheqje

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

Adresari

LDAP (2000)/lokal (1600)/thirrje e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600×600
 Marrje: deri në 600×600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 7/8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsion: maks. 480 GB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

Specifikimet e sigurisë

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Standard:
Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*1),
Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve),
Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)

*1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve)

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe),
Pajtim me IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi,
Bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 4A

Lidhja (njësia kryesore)

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1500 W
Në gatishmëri: Afro 45,1 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W*2
*1 Vlera referencë: matur një njësi
*2. Modaliteti i fjetjes 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC):
iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh
iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh
iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh
Shënim:
Sipas "USA Energy Star 3.0"

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B
* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe):
iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/ 49 dB*
iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/ 48 dB*
iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/ 47 dB*
Në pritje:
iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*

* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet

Blue Angel

Artikujt e konsumit

Kutitë e tonerit

Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

Toner C-EXV 49 BK: 36 000 faqe
Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW online Express

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Instalatori i pajisjesNetSpot

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Administrimi i dokumenteve

Kofax Power PDF

Opsionet e furnizimit të letrës

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë., me shpim paraprak
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Dimensionet (W x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Pesha: Rreth 16,0 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARDPLUS FOR ULM
Lexuesi i kartës për kopjimin - F1
Copy Card Reader Attachment-B7

Të tjera

Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A1
Platen Cover-Y2

Opsionet e sigurisë

Siguria e të dhënave

2,5 in/1TB HDD-P1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AZ1
Super G3 2nd Line Fax Board-AU1
 Remote Fax Kit-A1
 IP FAX Expansion Kit-B1

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapëses

Staple-P1
Staple Cartridge-Y1