Seria Canon imageRUNNER ADVANCE C3500 II
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Shpejtësia e procesorit

Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde: 250 GB
Maksimumi: 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Protokollet e rrjetit

TCP/IP, Tipi i kuadrit: Ethernet II
Aplikacionet e printimit: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
AppleTalk, tipi i kuadrit: Ethernet SNAP
Aplikacioni i printimit: PAP (Protokolli i askesit të printerit)
Shfletuesi i uebit

Futja e letrës (Standarde)

2 x kaseta 550-fletë (80gsm)
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

2 kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes të letrës

Pa përfunduesin: 250 fletë (A4, 80 gm2)
Me sirtar fotokopjeje: 100 fletë (A4, 80 gm2).
Me përfunduesin e brendshëm: maks. 600 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin e jashtëm: maks. 3250 fletë (A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Sistemim, grupim
Me radhitësin e brendshëm me zhvendosje: Sistemim, grupim, offset
Me përfunduesin e brendshëm: Sistemim, Grupim, Offset, Kapëse, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës
Me përfunduesin e jashtëm: Sistemim, Grupim, Offset, Kapëse, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës, Broshurë1, Shpim vrimash2

Llojet e mbështetura të medias

Kasetat 1/2:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente, zarfe
Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente, etiketa, zarfe, letër gjurmimi, letër e veshur
Kasetat 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1):
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër e shtypur me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5R
Zarfa: Nr.10 (COM10), ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 297 mm x 215,9 mm
Kaseta 2:
Madhësia standarde: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R
Zarfe: Nr.10 (COM10), Monarch, DL
Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm
Sirtari shumëfunksional:
Madhësia standarde: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, SRA3
Madhësia e përshtatur: 98,4 mm x 139,7 mm deri në 320 mm x 457,2 mm
Madhësia e lirë: 98,4 mm x 139,7 mm deri në 320 mm x 457,2 mm
Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98 mm x 98 mm deri në 320 mm x 457,2 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AP1:
A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat 1/2:
52 deri në 220 gm2
Sirtari shumëfunksional:
52 deri në 300 gsm
Në dy anë:
52 deri në 220 gm2
Njësia e furnizimit të kasetës AP1:
52 deri në 220 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 34 sekonda ose më pak3
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i ndezjes së shpejtë: 10 sekonda ose më pak4

Përmasat (Gj x Th x L)

Modeli i pllakës së shtypjes: 565 mm x 707 mm x 777 mm
Modeli RADF: 565 mm x 736 mm x 880 mm
Modeli DADF: 565 mm x 742 mm x 900 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

978 mm x 1088 mm (Bazë: Kapaku i pllakës së shtypjes + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
978 mm x 1.117 mm (Bazë: RADF + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
978 mm x 1.123 mm (Bazë: DADF + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1620 mm x 1088 mm (Konfigurimi i plotë: Kapaku i pllakës së shtypjes + BOOKLET FINISHER-AA1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1620 mm x 1.117 mm (Konfigurimi i plotë: RADF + BOOKLET FINISHER-AA1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1620 mm x 1.123 mm (Konfigurimi i plotë: DADF + BOOKLET FINISHER-AA1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)

Pesha

Modeli i pllakës së shtypjes: afro 69,9 kg përfshirë tonerin
Modeli RADF: afro 76,2 kg përfshirë tonerin
Modeli DADF: afro 81,5 kg përfshirë tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV C3520i II*: 20 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 20 faqe/min (A5R)
iR-ADV C3525i II*: 25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 25 faqe/min (A5R)
iR-ADV C3530i II*: 30 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 30 faqe/min (A5R)

Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)

Rreth 5,9/8,2 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: deri në 2400 dpi e barasvlershme me × 600 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Specifikimet e skanimit

Lloji standard

Standarde: Reader
Opsionale: Pllaka e shtypjes me ngjyra ose Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë (RADF) ose Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim (DADF)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Origjinalet e pranueshme/peshat

Madhësia e medias Platen: Fletë, Libër, Objekte 3-dimensionale (deri në 2kg)

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

Modeli RADF: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Modeli DADF: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Modeli RADF:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Modeli DADF:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL)

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: Një sferë zgjidhjesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Skanimi në shërbimet e mbështetura në re: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Modeli RADF:
Skanimi në një anë (bardhë e zi): 70 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 70 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë e zi): 35 ipm (300pi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 35 ipm (300pi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Modeli DADF:
Skanimi në një anë (bardhë e zi): 80 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 80 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë e zi): 160 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 160 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi)

Kapaciteti i letrës

Modeli RADF: 100 fletë (80 gm2)
Modeli DADF: 150 fletë (80 gm2)

Skanimi nga të dyja anët

Në 2 anë në 2 anë (automatik)

Specifikimet e dërgimit

Opsionale / Standarde

Standard në të gjithë modelet

Destinacioni

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Modaliteti i ngjyrave

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri),
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë, i plotë)

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko politikën, Optimizo për ueb, PDF A/1-b, Enkriptuar), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Nënshkrimi dixhital)
Opsional: PDF (Gjurmimi dhe zbutja)

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Linjat maksimale të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A5* dhe A5R* deri në A3
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows Vista/7/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480GB (me opsion 1TB HDD)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Çaktivizimi i hapësirës së përparuar, filtrimi i ruajtjes, vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i kërkimit, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standarde: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), softueri i menaxhimit bazuar në renë kompjuterike uniFLOW Online Express Cloud, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut i ngurtë, Spastrimi i diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Heqja e diskut të ngurtë, Parandalimi i humbjes të të dhënave (kërkon uniFLOW)

Rrjeti

Standard: Filtrimi i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikimi i kriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, vërtetimi me SMTP, vërtetimi i POP para SMTP

Dokumenti

Standarde: Printimi i sigurt, Integrimi i ES2.5 të menaxhimit të të drejtave të Adobe LiveCycle®, PDF me enkriptim, pritimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrimi i pajisjes, shenjat ujore të sigurta

Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga pëdoruesi

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kw
Printimi: iR-ADV C3520i II*: Afro 474,3 Wh ose më pak 6
iR-ADV C3525i II*: Afro 527,0 Wh ose më pak 7
iR-ADV C3530i II*: Afro 534,9 Wh ose më pak 8
Në gatishmëri: Afro 41,2 Wh
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W 9
Plugin i fikur: Rreth 0,1W 10
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) 11:
0,8 kWh (iR-ADV C3520i II*)
0,9 kWh (iR-ADV C3525i II*)
1,2 kWh (iR-ADV C3530i II*)

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)12
iR-ADV C3520i II*: Aktiv (bardhezi): 66,0 dB ose më pak13, Aktiv (CL): 67,0 dB ose më pak14, Në gatishmëri: 43 dB ose më pak15
iR-ADV C3525i II*: Aktiv (bardhezi): 67,8 dB ose më pak16, Aktiv (CL): 68,5 dB ose më pak17, Në gatishmëri: 43 dB ose më pak18
iR-ADV C3530i II*: Aktiv (bardhezi): 69,5 dB ose më pak19, Aktiv (CL): 70,0 dB ose më pak20, Në gatishmëri: 43 dB ose më pak21
Presioni i tingullit (LpAm)22
Pozicioni në afërsi:
iR-ADV C3520i II*: Aktiv (bardhezi): 47 dB ose më pak23, Aktiv (CL): 47 dB ose më pak24 (kur lidhni DADF)/48 dB ose më pak (kur lidhni një kalim të vetëm), Në gatishmëri: 10 dB ose më pak25
iR-ADV C3525i II*: Aktiv (bardhezi): 48 dB ose më pak26, Aktiv (CL): 48 dB ose më pak27, Në gatishmëri: 10 dB ose më pak 28
iR-ADV C3530i II*: Aktiv (bardhezi): 48 dB ose më pak29, Aktiv (CL): 49 dB ose më pak30, Në gatishmëri: 10 dB ose më pak31

Standardet

Me kualifikimin ENERGY STAR®
Shenja e ekonomisë
Blerje ekologjike
Engjëlli blu

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri i hyrjes universale (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifiukuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

iW DESKTOP (OPSIONAL)
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 49 TONER BK: 36 000 faqe
C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 faqe

Opsionet e furnizimit të letrës

Opsionet e furnizuesit

TIPI I KAPAKUT PLATEN W - Skanimi i një dokumenti të vetëm
DADF-AV1 - Ofron skanimin në 2 anë të dokumenteve me shumë faqe. Kapaciteti i letrës me 100 fletë (80 gm2)
SINGLE PASS DADF-A1 - Ofron skanimin e njëkohshëm në 2 anë të dokumenteve me shumë faqe. Kapaciteti i letrës me 150 fletë (80 gm2)

Pedestal opsional

Emri: Tipi i piedestalit të thjeshtë - S1
I zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.

Kaseta opsionale

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AP1
Madhësia e letrës: A4, A4R, A3, B4, B5R, B5, A5R
Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Kapaciteti i letrës: 2x 550 fletë (80 gm2)
Përmasat (Gje x The x La)*: 565 mm x 615 mm x 248 mm
Pesha: Rreth 16 kg
*Kur është i lidhur me njësinë kryesore

Opsionet e daljes

Përfunduesi i brendshëm

Emri: INNER FINISHER-K1 (i brendshëm)
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 100 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 500 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Kapësja ekonomike:
A3/B4/B5/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapësja sipas kërkesës:
40 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gj x Th x L): 604 mm × 525 mm × 188 mm * me sirtarin zgjatues të zgjatur.
Pesha: Rreth 8 kg

Përfundues me kapje

Emri: STAPLE FINISHER-AA1 (i jashtëm)
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 3.000 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 fletë
Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gm2
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë ( 52 deri në 90 g/m2 )
Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapësja sipas kërkesës:
50 fletë (90 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 637 mm × 623 mm × 1.016 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 30 kg

Përfunduesi i broshurave

Emri: BOOKLET FINISHER-AA1 (i jashtëm)
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 3.000 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 fletë
Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gm2
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë ( 52 deri në 90 g/m2 )
Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapësja sipas kërkesës:
50 fletë (90 g/m2)
Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave
A3, B4, A4R, madhësi e përshtatur (195,0 mm x 270 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm)
Kapaciteti i kapëses së lidhjes së broshurave
20 fletë x 10 paketa (81 gm2) (përfshirë 1 fletë kapaku deri në 256 gm2)
Përmasat (Gje x The x La): 637 mm × 623 mm × 1.016 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 53 kg

Njësia/njësitë e shpimit

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1:
Dy ose katër vrima
* Kërkon STAPLE FINISHER-AA1 ose BOOKLET FINISHER-AA1
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës për shpimin: Dy vrima A3, B4, A4, A4R, B5, B5R; Katër vrima A3, A4
4 HOLE PUNCHER UNIT-A1:
Katër vrima
* Kërkon STAPLE FINISHER-AA1 ose BOOKLET FINISHER-AA1
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, B4, A4, A4R, B5, B5R

Sirtar 2-anësh i brendshëm

INNER 2WAY TRAY-J1 bën të mundur ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

Sirtari i kopjimit

SIRTARI I KOPJIMIT J2: siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.
Kapaciteti: 100 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 444 mm × 373 mm × 176 mm (kur zgjatet sirtari) (kur lidhet me pajisjen)
Pesha: Rreth 473 g

INNER SHIFT SORTER-A1

INNER SHIFT SORTER-A1: Çdo grup printimi zhvendoset në shtresa të alternuara. Kapaciteti i daljes me 250 fletë

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Kit shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

BOJA E STAMPIMIT CRG-C1 - një fishek boje për printimin e pullave në origjinalet e skanuara dhe të dërguara
SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

PAKETA E KYÇIT TË SKANIMIT TË DOKUMENTEVE-B1 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.

Siguria e të dhënave

HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënim: Funksioni i pasqyrimit kërkon një HDD të dytë 1TB.

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
BLUETOOTH CONNECTION KIT - A1 - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC KIT-C1 - Paketa NFC është një opsion që bën të mundur komunikimin mes njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera me NFC.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AU1 - shton funksionalitetin e faksit.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AU1 - Shton linjën e dytë të faksit
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon Super G3 FAX Board-AU1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.
VOICE OPERATION KIT-D1 - bën të mundur që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme duke përdorur udhëzime verbale dhe reagime me zë.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2,000 copë)

 1. Vetëm përfunduesi i broshurës BOOKLET FINISHER-AA1
 2. Me INNER 2/4 HOLE PUNCHER-A1 ose INNER 4 HOLE PUNCHER-A1
 3. Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes
 4. Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes
 5. Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga sajtet e uebit
 6. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 7. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 8. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 9. Modaliteti i gjumit 0,8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
 10. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 11. Vlera e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
 12. Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
 13. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 14. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 15. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 16. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 17. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 18. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 19. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 20. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 21. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 22. Vlera e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh).
 23. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 24. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 25. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 26. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 27. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 28. Të dhënat e marra nga deklarata ECO
 29. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 30. Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
 31. Të dhënat e marra nga deklarata ECO