imageRUNNER ADVANCE C3500 III Series
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë)

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standard: 250 GB, Maksimumi: 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1200 fletë
2 kaseta x 550 fletë, një sirtar me shumë qëllime me 100 fletë
Maksimumi: 2300 fletë (me CASSETTE FEEDING UNIT-AP1)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 3450 fletë (me External Finisher dhe sirtarin e kopjimit)

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me përfunduesin e brendshëm: Sistemim, grupim, zhvendosje, kapëse, kapje pa kapëse, kapëse sipas kërkesës
Me përfunduesin e jashtëm: ngjitje, grupim, ofset, kapëse, broshurë*1, shpim vrimash*2, kapëse pa tela, kapëse sipas kërkesës

*1. Kërkon vetëm "Booklet Finishr-AA1"
*2. Kërkon "2/4 Hole Puncher Unit-A1" ose "4 Hole Puncher Unit-A1"

Llojet e mbështetura të medias

Kasetat e letrës (1/2):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, transparente, me shpim paraprak, me ngjitje, zarfe
Sirtari shumëfunksional: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, transparente, etiketë, kalk*, zarf, me veshje, melidhje, me shpim paraprak

* Disa lloje të letrës orientuese nuk mund të përdoren.

Madhësitë e mbështetura të medias

Kasetë letre 1:
Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5, zarfe: ISO-C5
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 297,0×215,9 mm
Kasetë letre 2:
Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe: Nr.10 (COM10), Monarch, DL
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm
Sirtari shumëfunksional:
Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
Përmasë e lirë: 98,4 x 139,7 mm to 320.0 x 457.2 mm
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat e letrës (1/2): 52 deri në 220 gm2
Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m2*
Letra me veshje mbështetet nga 106 deri në 256 gm2.
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

* Letër e trashë (257 deri në 300 g/m2): Madhësia e letrës me format standard (duke përjashtuar SRA3) dhe madhësia e përshtatur/e lirë (98,4 x 139,7mm deri në 304,8 x 457,2 mm) janë të mbështetura. Letra me veshje mbështetet nga 106 deri në 256 gm2.

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*1
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë
Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*2

*1. Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për kopjim (pa rezervim printimi)
*2. Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhet veprime bazë në ekranin me prekje.

Përmasat (Gj x Th x L)

Standarde me kapakun e pllakës: 565 x 707 x 777 mm
DADF-B1 me një kalim: 565 x 742 x 900 mm
Me DADF-AV1: 565 x 736 x 880 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë:
978 x 1123 mm (me DADF-B1 me një kalim + kapaku djathtas i hapur + zgjatimi e sirtarit me shumë funksione i hapur + kaseta e letrës e hapur)
978 x 1117 mm (me DADF-AV1 + kapaku djathtas i hapur + zgjatimi e sirtarit me shumë funksione i hapur + kaseta e letrës e hapur)
Konfigurimi i plotë:
1620×1123 mm (me DADF-B1 njëkalimësh + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + kapaku djathtas i hapur + zgjatimi i sirtarit shumëfunksional i hapur + kaseta e letrës e hapur)
1620 x 1117 mm (me DADF-AV1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + kapaku djathtas i hapur + zgjatimi e sirtarit me shumë funksione i hapur + kaseta e letrës e hapur)

Pesha

Rreth 69 kg duke përfshirë tonerin (me tipin e kapakut të pllakës W)
Rreth 76 kg duke përfshirë tonerin (me DADF-AV1)
Rreth 81 kg duke përfshirë tonerin (me SINGLE PASS DADF-B1)

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

iR-ADV C3530i III
30 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 30 faqe/min (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3525i III
25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 25 faqe/min (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3520i III
20 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 20 faqe/min (A4R), 20 faqe/min (A5R/A5/A6R)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

Rreth 5,9/8,2 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Leximi: 600 x 600
Printimi: Deri në e barasvlershme me 2400 x 600

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%

Rritjet e paracaktuara

141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr. në 1, shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletët transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i serisë së kopjimit, qartësia, spastrimi i kornizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli, negativi/pozitivi, përsëritja e imazheve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, kopjimi i kartës së identitetit, shmangia e faqeve bosh, zbulimi i furnizimit me shumë fletë i furnizuesit, origjinali me madhësi të lirë

Specifikimet e skanimit

Tipi

Standarde: Pllaka me ngjyra
Opsionale: Kapaku i pllakës, furnizuesi automatik njëkalimësh dyanësh i dokumenteve* (DADF-B1) ose Furnizuesi automatik dyanësh i dokumenteve (DADF-AV1) [2-anësh në 2-anësh (automatik me DADF)]

* Mbështetet zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

SINGLE PASS DADF-B1: 150 fletë
DADF-AV1: 100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër, objekte 3-dimensionale (lartësia: deri në 50 mm, pesha: deri në 2 kg)

Pesha e medias për furnizuesin e medias:
SINGLE PASS DADF-B1:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 157 gm2 (BW), 64 deri në 157 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 157 gm2 (BW), 64 deri në 157 gm2 (CL)
DADF-AV1:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm 

SINGLE PASS DADF-B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Madhësia e përshtatur: 128,0 x 139.7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm

DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Madhësia e përshtatur: 139,7 x 128 mm deri në 297 x 431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

SINGLE PASS DADF-B1:
Skanimi në 1 anë: 80 /80 (300dpi), 51 /51 (600 dpi)
Skanimi në 2 anë: 160 /160 (300dpi), 51 /51 (600 dpi)
DADF-AV1:
Skanimi në 1 anë: 70 /70 (300dpi), 51 /51 (600 dpi)
Skanimi në 2 anë: 35 /35 (300dpi), 25,5 /25,5 (600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Adresari

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme, apliko politikën, optimizo për ueb, PDF A/1-b, e enkriptuar), XPS (kompakt, e kërkueshme), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (nënshkrimi i pajisjes)
Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, dendësia (për skanimin), qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës së telefonit, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, njoftimi i punës së kryer, raporti TX, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows 7/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480GB (me opsion 1TB HDD)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)

* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut i ngurtë, Spastrimi i diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Heqja e diskut të ngurtë, Parandalimi i humbjes të të dhënave (kërkon uniFLOW)

Rrjeti

Standard: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, Komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentifikim SMTP, Autentifikim POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standarde: Printimi i sigurt, Integrimi i ES2.5 të menaxhimit të të drejtave të Adobe LiveCycle®, PDF me enkriptim, pritimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrimi i pajisjes, shenjat ujore të sigurta
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga pëdoruesi

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4.0 Amp

Lidhja (njësia kryesore)

CEE 7/7 (230V)

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1500 W
Printimi:
iR-ADV C3520i III Afro 477,4 W*1
iR-ADV C3525i III Afro 523,1 W*1
iR-ADV C3530i III Afro 533,0 W*1
Në gatishmëri: Afro 38,8 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W*2
Plugin i fikur: Rreth 0,1W*3


*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2. Modaliteti i fjetjes 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
*3. Vlerë referencë; modaliteti i nisjes së shpejtë: JOAKTIV

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)
Aktiv (bardhezi): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB e poshtë*1, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB e poshtë*1, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB e poshtë*1
Aktiv (ngjyra): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB e poshtë*1, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB e poshtë*1, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB e poshtë*1
Pasiv: 43 dB*2

Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi): iR-ADV C3520i III: 47 dB*2, iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB*2
Aktiv (CL):
iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48dB*2, iR-ADV C3530i III: 49 dB*2 (me DADF-B1 njëkalimësh)
iR-ADV C3520i III: 47 dB e poshtë*2, iR-ADV C3525i III: 48 dB e poshtë*2, iR-ADV C3530i III: 49 dB e poshtë*2 (me DADF-AV1)
Pasiv: 10 dB e poshtë*2

*1. Në përputhje me DE-UZ205 (2017) (*të dhënat e marra nga vlera e standardit Blue Angel)
*2. Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruhet me ISO9296

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 49 TONER BK: 36 000 faqe
C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri i hyrjes universale (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifiukuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

IW DESKTOP:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Opsionet e furnizimit të letrës

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2)
Tipi i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, transparente, me ngjitje, me shpim paraprak
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, të posaçme (105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm)
Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Dimensionet (W x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Opsionet e daljes

COPY TRAY-J2

Kapaciteti: 100 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 444 × 373 × 176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 473 g

INNER 2WAY TRAY-J1

Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

INNER FINISHER-K1 (i brendshëm)

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A4, A5, A5R, B5: 100 fletë, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 250 fletë, A6R: 30 fletë (64 deri në 300 g/m2)
* me letër 81,4 gm2
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses së letrës: (me sirtarin e poshtëm)
Kapësja e cepave dhe kapësja e dyfishtë:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 gm2), A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 gm2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52 deri në 64 gm2), 4 fletë (65 deri në 81,4 gm2), 3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapëse sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 604 × 525 × 188 mm (madhësia e njësisë: kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 8 kg

STAPLE FINISHER-AA1 (i jashtëm)

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 1500 fletë, A6R: 250 fletë (52 deri në 105 gm2), 50 fletë (106 deri në 300 gm2)
* me letër 81,4 gm2
Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gm2
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 gm2), A3, A4R, B4: 30 fletë (52 deri në 90 gm2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2), 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m2), 3 fletë (81,5 deri në 105 g/m2)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (90 gsm)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 637 × 623 × 1.016 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 30 kg

BOOKLET FINISHER-AA1 (i jashtëm)

(përsfshin specifikimet themelore të kapëses STAPLE FINISHER-AA1) Madhësia e letrës së qepjes:
A3, A4R, B4, Madhësia e personalizuar (195,0×270,0 mm deri në 304,8×457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes:
20 fletë x 10 paketa (52 deri në 81,4 gm2) (përfshirë 1 fletë kapaku deri në 256 gm2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm2)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 637 x 623 x 1016 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 53 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-AA1 ose BOOKLET FINISHER-AA1)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-AA1 ose BOOKLET FINISHER-AA1)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Kit shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

BOJA E STAMPIMIT CRG-C1 - një fishek boje për printimin e pullave në origjinalet e skanuara dhe të dërguara
NJËSIA E STAMPIMIT B1
SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.
INSTANT STAPLER-A1 – Kapëse portative që lejon kapjen e deri në 50 fletëve.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B2 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.

Siguria e të dhënave

HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje.
REMOVABLE HDD KIT-AK2 - lejon heqjen fizike të diskut të ngurtë kur pajisja nuk është në përdorim për të mbrojtur të dhënat konfidenciale

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
CONNECTION KIT - A1 për BLUETOOTH LE - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC CONTROL PANEL-C1 - Paneli i kontrollit NFC është një paketë opsionale që bën të mundur komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC-në. Për panelin e sheshtë

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AZ1 - shton funksionalitetin e faksit.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1 - shton një linjë të dytë faksi
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (kërkon Super G3 FAX Board-AZ1) i lejon përdoruesit të dërgojnë dhe të marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.
VOICE OPERATION KIT-D1 - bën të mundur që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme duke përdorur udhëzime verbale dhe reagime me zë.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - për kapëse (2 x 5000 copë) (për Inner Finisher-K1, Staple Finisher-AA1 dhe Booklet Finisher-AA1)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - për qepje (2 x 2000 copë) (për Booklet Finisher-AA1)