Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Qeverisje e Dokumenteve Kritike

Sigurohuni që dokumentet tuaja kritike të dërgohen në vendin e duhur në orën e duhur.

Si organizatë, të duhet një mënyrë e shpejtë dhe e efektshme për të krijuar dhe dërguar dokumente kritike, qoftë brenda apo jashtë.

Nëse dokumentet kritike dërgohen në mënyrë të gabuar, kjo mund të ndikojë kompaninë tuaj nga ana tregtare dhe ligjore dhe të dëmtojë reputacionin tuaj.

Dobitë e zgjidhjes sonë Qeverisje e Dokumenteve Kritike

More efficient delivery More efficient delivery

Dërgesë më e shpejtë

Më pak gabime në dërgimin e dokumenteve pasi çdo proces kontrollohet

Faster error correction Faster error correction

Korrigjim më i shpejtë i gabimeve

Gabimet dhe problemet mund të dallohen dhe zgjidhen më shpejt

Stronger compliance Stronger compliance

Pajtueshmëri më e fortë

Gjurma e auditimit dhe arkivimi ju ndihmon të plotësoni kërkesat e pajtueshmërisë dhe rregullatore.

Better monitoring Better monitoring

Monitorim më i mirë

Vërtetimi i dërgesës mund të merret dhe kontrollohet për saktësi

Një zgjidhje që ofron ndryshim të vërtetë

A critical document governance solution that delivers real change
Ne kemi zhvilluar një standard procesi të besueshëm, me performancë të lartë dhe të përhershëm duke pakësuar ndërkohë shpenzimet.

Një kompani kryesore e sigurimeve të jetës

Sfida

Një ofrues siguracioni lider për jetën po kërkonte një mënyrë që të siguronte që dokumentet kritike të biznesit t'i dërgoheshin marrësve të duhur. Përveçse të plotësonte nevojat e saj për mbrojtjen e të dhënave të klientit, zgjidhja kishte nevojë të bënte të mundur integrimin e plotë të proceseve të reja dhe formateve të rezultateve.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Zgjidhja

Përdorimi i platformës së Canon Administrimi i Dokumenteve Kritike i dha mundësi kompanisë të automatizonte dhe kontrollonte metodat e punës kritike me dokumentet. Kjo zgjidhje gjithashtu e përgatiti kompaninë për integrimin e ardhshëm të proceseve dhe formateve të reja të rezultateve.

Dobitë

Një përmbledhje e plotë e dokumenteve kritike të biznesit i ka dhënë mundësi kompanisë ta bënte sistemin e saj të përpunimit të dokumenteve të pajtueshëm sipas kërkesave Cilësore & Rregullatore. Kompania kurseu gjithashtu 150 000 € në vit duke pakësuar kostot e postimeve.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Zbuloni se si qeverisja më e mirë e informacionit mund ta transformojë biznesin tuaj.


FLISNI ME STAFIN TONË

Si funksionon

Eksploroni mënyra të reja për të kursyer kohë dhe para me mjetet tona novatore për qeverisjen e të dhënave.

Zgjidhje të përafërta