Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Paneli i kontrollit

Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde*: 320 GB (hapësirë e lirë disku: 250 GB),
Opsionale: 250 GB, 1 TB
* Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Opsional

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie 

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1.200 fletë
1 sirtar 100-fletësh shumëfunksional
2 kaseta 550-fletëshe
Maksimumi: 6350 fletë (me High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 dhe Paper Deck Unit-F1)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 3350 fletë (me Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 ose Booklet Finisher-Y1)

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand

Lloji i mbështetur i letrës

Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak, transparente, kalk, etiketë, lidhje, zarf

Kaseta e sipërme/poshtme:
E hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 98,0×148,0 mm deri në 297,0×431,8 mm
Përmasa të lira: 98,0×148,0 mm deri në 297,0×431,8 mm
Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0×148,0 mm deri në 297,0×431,8 mm


Kaseta e sipërme:
Madhësi standarde: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 139,7×182,0 mm deri në 297,0×390,0 mm


Kaseta e poshtme:
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 139,7×182,0 deri në 297,0×431,8 mm
Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-D1".

Peshat e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional: 52 deri në 220 g/m² 
 * E hollë (52 deri në 59 g/m²): vetëm me mbushje vertikale letre të granuluar

Kaseta e sipërme/poshtme: 60-220 g/m²

Dyanëshe: 60­105 g/m2

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. 

Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë

Nga ndezja: 24 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (Gj x Th x L)

Me "Platen Cover-Y2": 608×713×822 mm
Me "Single Pass DADF-C1": 608×722×932 mm
Me "DADF-BA1": 608×719×926 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë:
1116×1160 mm (me "Platen Cover Type Y2" + sirtarin e hapur shumëfunksional/sirtarin e hapur zgjatues + kasetën e letrës të hapur)
1116 x 1169 mm (me "Single Pass DADF-C1" + sirtarin e hapur shumëfunksional/sirtarin e hapur zgjatues + kasetën e letrës të hapur)
1116×1166 mm (me "DADF-BA1" + sirtarin e hapur shumëfunksional/sirtarin e hapur zgjatues + kasetën e letrës të hapur)

Konfigurimi i plotë:
1811×1169 mm (me "Single Pass DADF-C1" + "Paper Deck Unit-F1" + "Booklet Finisher-Y1" me sirtarin e hapur zgjatues dhe njësinë e qepjes të tërhequr)
1811×1166 mm (me "DADF-BA1" + "Paper Deck Unit-F1" + "Booklet Finisher-Y1" me sirtarin e hapur zgjatues dhe njësinë e qepjes të tërhequr)

Pesha

Me "Platen Cover-Y2": afro 75,0 kg me tonerin
Me Single Pass DADF-C1:Afro 87,9 kg me tonerin
Me "DADF-BA1": afro 81,4 kg me tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV DX 4751i:
Deri në 51 fq/min (A4), deri në 37 fq/min (A4R), deri në 25 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4745i:
Deri në 45 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4735i:
Deri në 35 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4725i:
Deri në 25 fq/min (A4), deri në 17 fq/min (A4R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 17 fq/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

iR-ADV DX 4751i: afro 3,7 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4735i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4745i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4725i: afro 5,2 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

600×600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Specifikimet e skanimit

Rezolucioni i zgjedhshëm

"Single Pass DADF-C1"* ose "DADF-BA1" [2-anëshe në 2-anëshe (automatik me DADF)]
* Pikasje mbushjeje shumëfletëshe.

DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë
DADF-BA1: deri në 100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllakë: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Single Pass DADF-C1*:
Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m²
* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.

DADF-BA1:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)
Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m2 (ngjyra)

Madhësitë e mbështetura të medias

Madhësia e xhamit të skanimit: deri në 297.0 x 431.8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
Single Pass DADF-C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, përmasa të posaçme: 139,7×128 mm deri në 297,0×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Single Pass DADF-C1:
Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjim)

DADF-BA1:
Skanimi 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 35/35 (300×300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600×600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600
Skanim për faks: 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA

Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 /Server 2016

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

Specifikimet e dërgimit

Përshkrimi

Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

Adresari

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Kompletet e tipareve të dërgimit universal

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia e dërgimit/marrjes

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 7/ 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsionin: maks. 480GB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

Specifikimet e sigurisë

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Standarde:
Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" *1),
Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve),
Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
*1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve)

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi,
Bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A

Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 1.500 W

Në gatishmëri: afro 38 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W*2

*1 Vlera referencë: matur një njësi
*2 Modaliteti i fjetjes 0,9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.


Konsumi tipik i korrentit (TEC):
iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh
iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh
iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh
iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh
Shënim:
Sipas "USA Energy Star 3.0"

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)*
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B
* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):
iR-ADV DX 4751i: 54 dB*
iR-ADV DX 4745i: 51 dB*
iR-ADV DX 4735i: 51 dB*
iR-ADV DX 4725i: 50 dB*
Pasiv
iR-ADV DX 4751i: 21 dB*
iR-ADV DX 4745i: 21 dB*
iR-ADV DX 4735i: 20 dB*
iR-ADV DX 4725i: 20 dB*

* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutitë e tonerit

Toner C-EXV 53, i zi

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

Toner C-EXV 53, i zi: 42 100 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW online Express

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Instalatori i pajisjesNetSpot

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Administrimi i dokumenteve

Kofax Power PDF

Opsionet e furnizimit të letrës

CASSETTE FEEDING UNIT-AN1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm2)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak
Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, e posaçme: 139.7 x 182.0mm deri 297.0 x 431.8 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 565 x 650 x 248 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 23,5 kg

HIGH CAPACITY CASSETE FEEDING UNIT-B1

Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak
Madhësia e letrës: A4
Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 565 x 650 x 248 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 28,0 kg

PAPER DECK UNIT-F1

Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 60 deri në 128 g/m2
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 31,0 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARDPLUS FOR ULM
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7

Të tjera

Platen Cover-Y2
Utility Tray-B1
Shtojcë ushqyesi të zarfeve-D1
Numeric Keypad-A1

Opsionet e sigurisë

Siguria e të dhënave

HDD MIRRORING KIT-J1
2,5 in/250 GB HDD-N1
2,5 in/1TB HDD-P1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-BF1
Super G3 2nd Line Fax Board-BF1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapëses

Staple-P1
 Staple Cartridge-Y1