Seria "Canon imageRUNNER 1600"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale monokrom A4 me laser

Funksionet kryesore

iR 1643iF: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
iR 1643i: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim

Processor

Procesor i posaçëm nga "Canon"

Paneli i kontrollit

Panel me prekje, me ngjyra, 12,7 cm / 5 in TFT LCD WVGA

Kujtesa

Standarde: 1,0 GB RAM

Lidhja e ndërfaqes

Standarde për RRJETIN:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (iR 1643iF only), lidhje direkte Wi-Fi

Standarde TË TJERA:
USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisja) x1

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 650 fletë
Kasetë letre: 550-fletëshe
Sirtari shumëfunksional: 100-fletësh
Maksimumi: 2300 fletë (me "Paper Feeder PF-C1" (x3))

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

150 fletë

Llojet e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1:
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje

Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje, etiketë, zarf

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1:
Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6
Përmasa të posaçme: min. 105,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm

Sirtari shumëfunksional:
Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6
Skedë, zarfe [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Përmasa të posaçme: min. 76,2×127,0 mm deri në 216,0×355,6 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1: 60 deri në 120 g/m2

Sirtari shumëfunksional: 60-199 g/m2
Nga të dyja anët: 60 deri në 120 gsm

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 14 sekonda e poshtë*
Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda e poshtë

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (Gj x Th x L)

1643i: 480×595×452 mm (me sirtarin shumëfunksional të hapur)
1643iF: 494×595×452 mm (me sirtarin shumëfunksional të hapur)

Hapësira e instalimit (Gje x The)

1643i: 694×1105 mm (me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë përreth trupit kryesor)
1643iF: 708×1105 mm (me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë përreth trupit kryesor)

Pesha

Standarde: rreth 19 kg pa tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR 1643iF/1643i:
43 fq/min (A4)

First-Copy-Out Time (BW)

Xhami: rreth 6,3 sekonda ose më pak
Vetëmbushësja: rreth 6,4 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Leximi: 600 x 600
Printimi: 600×600

Kopje të shumëfishta

DERI në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%, 81%, 86%

Rritjet e paracaktuara

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raporte të profilizuar R/E sipas zonës, cilësim letre, cilësim preference, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit,

Veçoritë speciale të kopjimit

origjinal dyanësh, version pune, N në 1, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit, qartësi, fshirje kornize, njoftim kryerjeje pune, fotokopjim letërnjoftimi, bashkim

Specifikimet e skanimit

Document Feeder type

Standarde: vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe

Kapaciteti i letrës

A4: 50 fletë (80 g/m2)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Xhami: fletë, libër, objekte tredimensionale (lartësia: deri në 20 mm)
Pesha e materialit të fletës së vetëmbushëses:
skanim i vazhduar 1-anësh/2-anësh: 50 deri në 105 g/m2

Madhësitë e mbështetura të medias

Përmasat e materialit të fletës: A4R, B5R, A5R, A6R
Përmasa të posaçme: 105×128 mm deri në 215,9×355,6 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Fotokopjimi:
Skanim 1-anësh: 20
Skanim 2-anësh: 34


Dërgimi:
Skanim 1-anësh (bardhezi): 38
Skanim 1-anësh (ngjyra): 13
Skanim 2-anësh (bardhezi): 70
Skanim 2-anësh (ngjyra): 26

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Fotokopjim: 600×600
Dërgim: (dhënie) deri në 600×600, (marrje) deri në 600×600
Faks: deri në 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear MF" edhe për TWAIN, edhe për WIA
Windows® 7/8.1 /10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 e lart)

Metoda e skanimit

Funksioni i dërgimit ofrohet në të dy modelet
Skanim në USB Memory Key
Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Skanimi me marrje TWAIN/WIA ofrohet në të dy modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/FAKS interneti (SMTP), SMB, FTP

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: 196×204 (I-FAX)
300×300 (email/SMB/FTP)
Marrje: maks. 9600×9600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB
Emaili/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë)

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje tipi të origjinalit, origjinal dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së origjinalit

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

iR 1643iF: Standard

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A4, B5*1, A5*1, A6*1

*1 Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 512 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 281

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 299 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 310 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Origjinal dyanësh, dendësi (për skanimin), qartësi, raport transmetimi, modalitet marrjeje, rezolucione, cilësime preferencash

Specifikimet e ruajtjes

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

"Universal Login Manager" i integruar me "uniFLOW Online/Online Express"*, autentikim departamenti.

* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizim

Rrjeti

Standard: Filtrimi i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikimi i kriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, vërtetimi me SMTP, vërtetimi i POP para SMTP

Dokumenti

Standarde: printim i sigurt, PDF e enkriptuar, nënshkrim pajisjeje

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz

Lidhja (njësia kryesore)

CEE7/7

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1420 W e poshtë
Në gatishmëri: Afro 13,6 W
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,9 W
Plugin i fikur: Rreth 0,1W e poshtë
Konsumi normal i korrentit (TEC)*: 1,4 kw/o

* Sipas US ENERGY STAR® versioni 2.0

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)
Aktiv: 72,9 dB e poshtë*1
Pasiv: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B*2

Niveli i trysnisë zanore (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv: 1-anësh: LpAm 54 dB, 2-anësh: LpAm 53 dB
Pasiv: 24 dB

*1 Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel")
*2 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

Toneri T06 i zi

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

I zi: 20 500 shtypje (A4)

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)*:
Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes. uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM mund të keni kontroll të mëtejshëm e të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve, dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një pikë qendrore me bazë reje kompjuterike.

* Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe të sinjalizimeve, shpërndarjen e adresarëve, cilësimet e konfigurimit, firmuerin, regjistrimin e matësve dhe raportimin, administrimin e drejtuesve softuerikë dhe të burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Katalogu i aplikacioneve

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Opsionet e furnizimit të letrës

Opsionet e furnizuesit

PAPER FEEDER PF-C1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje
Përmasat e letrës: A4, B5, A5, A5R, A6,
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0mm deri në 216,0×355,6mm
Pesha e letrës: 60 deri në 120 g/m2
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 480×464×842* mm (* lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 4,0 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MICARD ATT KIT-B1
COPY CARD READER-F1
C.CARD READER ATCH-J1

System and Controles Options

Printimi i barkodeve

BARCODE PRT KIT-E1E EU

Aksesorët e sistemit

CONTROL I/F KIT-C1

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

TEL 6 KIT UK - KORDON I GJATË
TEL 6 KIT EU - KORDON I GJATË
TEL 6 KIT SA - KORDON I GJATË