Canon Arizona 1300 GT Series
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Arizona 1300 GT

Printing Technology

Sistem piezoelektrik boje me 4/6/8 kanale me anë të teknologjisë imazherike " VariaDot®"; me një kokë printimi me 636 spërkatëse, dhe madhësi të ndryshueshme pike për kanal.

Hyrjet/Daljet

1340 GT: CMYK 1360 GT: CMYK+WW/V 1380 GT: CMYK+WW/V +cm

Madhësitë e ndryshueshme të pikës nga 6 në 42 pikolitra. Mundësia për të ndryshuar madhësinë e pikës në 6 pikolitra jep figura të qarta me gradacione dhe çerektonëshe më të normalizuara. Mundësia e lëshimit të pikave të mëdha deri në 42 pikolitra jep ngjyra uniforme. Rezultati është cilësi thuajse fotografike me qartësi të hasur më parë vetëm në rezolucionet prej 1440 dpi e lart. Teksti i vogël në përmasa deri në 2 pt është plotësisht i lexueshëm (me modalitetin e definicionit të lartë).

Modalitetet e printimit Arizona 13x0 GT Shtrat i sheshtë RMO
  1340 GT     1360 GT     1380 GT     m2/h     ft2/h     m2/h     ft2/h  
Të shndritshme  o  o  o 50,9 547,9 38,6 415,5
Ekspres  o  o  o 34,2  368,1 25,8 277,7
Prodhim i shpejtë      o 25,2  271,3 18,8 202,4
Prodhimi  o  o  o 20,8  223,9 17 183,0
Cilësia  o  o  o 14,6  157,2 12 129,2
Mat cilësor  o  o  o 10,4  111,9 7,9 85,0
Denduri cilësore  o  o  o  7,9  85,0 6,3 67,8
Shtresim cilësor (2)    o  o  7,3  78,6 6 64,6
Shtresim cilësor (3)    o  o  4,8  51,7 4 43,1
Arte të bukura  o  o  o 11,7  125,9 9,5 102,3
Definicion i lartë  o  o  o  6,2  66,7 6 64,6
Lustër (shkëlqim i lartë)    o  o  ~4  43,1 n.a. n.a.

Ink System

Bojërat " IJC357" të trajtuara me ultravjollcë, të paketuara në qeska 2-litërshe për ndërrim të shpejtë për: të zezë, të kaltër, rozë, të verdhë, të kaltër të çelët dhe rozë të çelët. E bardha dhe lustra të paketuara në qeska 1-litërshe.

System Architecture

Shtrirje e mirëfilltë për printim të materialeve të forta me opsionin e materialeve me rul për printim të materialeve fleksibël.

Geometric Accuracy

  Matje mbi Gabimi maksimal
  Shtrat i sheshtë     RMO     Shtrat i sheshtë     RMO  
Gjatësia e vizës (gjerësia e sistemit) 2500 mm 2190 mm ± 0,8 mm ± 0,6 mm
Gjatësia e vizës (lartësia e sistemit) 1250 mm 2000 mm ± 0,4 mm ± 1,5 mm
Drejtësia e vizës (gjerësia e sistemit) 2500 mm 2190 mm 0,7 mm 0,7 mm
Drejtësia e vizës (lartësia e sistemit) 1250 mm 2000 mm 0,5 mm 2,0 mm
Gabimi diagonal (“katrorësia”)  1250×2500 mm   2000×2190 mm  1,0 mm 2,5 mm

Rigid Media

Sipërfaqja maksimale: 125×250 cm / 49,2×98,4 in
Trashësia maksimale: 50,8 mm / 2,0 in Masa
maksimale: 34 kg/m2 / 7 lb/ft2

Rigid Media Print Area

Deri në: 126×251 cm / 49,6×98,8 in (për printim tejetej)

Media Roll Specification

90 deri në 220 cm / 35,4 deri në 86,6 in. Deri në 50 kg / 110 lb (në çfarëdo gjerësie). Diametri maksimal: 240 mm (9,45 in). Qendra: 3 inçë (në brendësi). Animi: ana e printuar brenda ose jashtë. Shumica e llojeve (varet nga rasti i përdorimit)

Roll Media Print Width

Deri në 219 cm / 86,2 in

Përpunimi i imazhit

"ONYX® Thrive™ 18" (rekomandohen 421 konfigurime e lart)

Lidhshmëria

10/100/1000 Base-T

Canon Arizona Xpert

" Arizona Xpert" ofron një grup funksionesh që ju kursejnë para në konfigurime komplekse, shumështresore dhe dyanëshe. " Arizona Xpert Resale license" dhe "Add Arizona Xpert Permission" përfshihen me çdo printer " Arizona 1300" dhe kanë nevojë për instalimin e "ONYX Thrive".

Electrical Power / Compressed Air

2×200-240 VAC, 50/60 Hz, njëfazor, 16 A për automate qarku: Amerikë e Veriut: 20 A. Evropë: 16 A. Pjesa tjetër e botës: Shih "CB Scheme Report". Ajër i pastër, i tharë, i kompresuar me filtër shkrirjeje. Rregullatori i presionit i caktuar në 690 kPa (100 psi) dhe lidh rregullatorit e ajrit me tub ½ inçësh ose 12 mm. Piku i fluksit: 57 l/min në 690 kPa (2 cfm në 100 psi)

Environment

Temperatura: 18˚ deri në 30˚C (64˚ deri në 86˚F) Lagështia relative: 30 deri në 70% (pa kondensim) Ajrimi: 1200 m3 në orë / 700 cfm minimumi (shih udhëzuesin e përgatitjes së ambienti) Lartësia: 2750 m (9020 ft) maksimumi, por disa komponentë përcaktojnë një kufi prej 2000 m (6560 ft)

Size/Weight

Vetëm printeri: 4,66×2,0 m (183,5×78,7 in), 849 kg (1871 lb) Printeri + opsioni materiali me rul: 4,66×2,29 m (183,5×90,2 in), 1099 kg (2423 lb) Lartësia e tryezës: 0,88 m (34,6 in) / Lartësia e përgjithshme: 1,3 m (51,2 in)