BLM600
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime të përgjithshme

Tiparet kryesore

Krijon libra nga 4 - 224 faqe
Prodhon libra me cilësi të lartë me kurriz katror
Rrotullimi automatik i fletës
Memoria për 24 detyra
Furnizimi manual i grupeve, nëse duhet
Një alternativë e mirë për ngjitjen e përsosur ose me ngjitës
Prerja e plotë e anëve
Plotësisht automatik
Dizajn ergonomik
Formë e vogël
Ndezja në çast, pa kohë për ngrohje
Kërkesa të ulëta për energjinë

Madhësitë e letrës

Maksimumi 353 mm x 500 mm (me VarioPrint i300)

Pesha e Letrës

Letra pa veshje 80 - 160 g/m²
Letra me veshje 90 - 300 g/m²
Letrat pa veshje 60 - 80 g/m² dhe 160 – 300 g/m² janë në varësi të llojit dhe cilësisë së letrës

Trashësia e librit

Trashësia maksimale përfundimtare e librit:
10,4 mm (afro 224 faqe ose 56 fletë me letër 70 g/m²)

Qepja

1 - 6 qepje
6 qepje lejojnë që librat e vegjël të printohen 3 dhe më shumë dhe të priten më pas, për shembull
Qepjet për rryl: deri në 291 500

Rrotullimi i fletës

Madhësia maksimale e fletës së rrotullimit: 353 x 252 mm
Madhësia minimale e fletës së rrotullimit: 207 x 200 mm

Prerja e anëve

Prerja maksimale e anës së faqes: 28 mm
Me prerësen opsionale me 2 thika: prerja anësore maksimale: 40 mm çdo anë

Produktiviteti

Produktiviteti varet nga madhësia e fletës dhe fletët për libër. Për shembull:
10 fletë A4 për libër: 675 libra/orë
20 fletë A3 për libër: 204 libra/orë

Kapaciteti i daljes

35 libra me 20 fletë (80 g/m²)
Me stivosësin opsional të librave: 930 mm, afro 185 libra me 20 fletë (80 g/m²)

BLM600 PowerSquare

Përmasat

Gjerësia: 2755 mm
Thellësia: 1870 mm
Lartësia: 1330 mm

Pesha

532 kg

Furnizimi me energji

200 - 240V
50/60 Hz
me një fazë

Konsumi i energjisë

Në përdorim: 700 VA (500 W)
Në gatishmëri: 92 VA (75 W)

Emetimet e zhurmës akustike

Në gatishmëri: ambienti
Përdorimi: 66 db (A), maksimumi 87 dB (A)

Kushtet e përdorimit

10‐35°C në lagështi relative 35‐85%

Miratimet

Rregullat CE, UL, FCC, pjesa 15 kategoria A dhe VCCI kategoria A

Stivosësi i librave BLM600 (opsion)

Përmasat

Gjerësia: 1.350 mm
Thellësia: 1.250 mm
Lartësia: 1.030 mm

Pesha

150 kg

Furnizimi me energji

230V (210‐254)
50/60 Hz
me një fazë
Fuqia hyrëse nga PowerSquare

Konsumi i energjisë

Në përdorim: 75 VA (53 W)
Në gatishmëri: 35 VA (16W)

Emetimet e zhurmës akustike

Në gatishmëri: ambienti
Përdorimi: 60 db (A), maksimumi 72 dB (A)

Miratimet

Rregullat CE, UL, FCC, pjesa 15 kategoria A dhe VCCI kategoria A

Prerësi me 2 thika BLM600 (opsion)

Përmasat

Gjerësia: 1.142 mm
Thellësia: 924 mm
Lartësia: 885 - 968 mm (e rregullueshme)

Pesha

300 kg

Furnizimi me energji

230V +/‐ 10%
50/60 Hz
me një fazë

Konsumi i energjisë

Në përdorim: 1200 VA (750 W) gjatë prerjes (1 sekondë për cikël)
Në gatishmëri: 40 VA (10W)

Emetimet e zhurmës akustike

Në gatishmëri: ambienti
Përdorimi: 65 db (A), maksimumi 79 dB (A)

Kushtet e përdorimit

10‐35°C në lagështi relative 35‐85%

Miratimet

Rregullat CE, UL, FCC, pjesa 15 kategoria A dhe VCCI kategoria A