Canon Colour Plotter Printers

Printerë ploter
me ngjyra nga Canon

Printerë produktiv të formatit të madh CAD/GIS në madhësi nga 17" deri në 44".

Precizioni dhe elasticiteti i vërtetë në printim

Ploterët me ngjyra të Canon sigurojnë tekste dhe grafika me precizion të lartë, integrohen me lehtësi në ambientin tuaj dhe ofrojnë disa nga shpejtësitë më të larta aktuale.

KËRKONI INFORMACIONE

Softueri përkatës

Nxitni produktivitetin dhe përballoni afatet më të vështira me softuerin tonë kryesor në këtë industri.

Produktet alternative

Nuk është ajo që po kërkoni? Ne kemi printerët e duhur për rritjen e biznesit tuaj, për çdo nevojë që mund të keni.