DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut siguron një sukses të bukur me zgjidhjen e Canon

DWF-logo.jpg

Gjatë një rishikimi të aktiviteteve të biznesit të tij, Barry Callebaut identifikoi printimin si një fushë ku kishte nevoja urgjente për reformë. Në fakt, printimi dhe mirëmbajtja rezultuan si një nga kostot më të mëdha, si në lidhje me kohën, ashtu dhe me paratë.

Rezultatet

Printimi në largësi tani është më i thjeshtë dhe pa ndërprerje

Printimi në largësi tani është më i thjeshtë dhe pa ndërprerje

Zgjidhja e re menaxhohet në mënyrë të centralizuar në zyrat qendrore

Zgjidhja e re menaxhohet në mënyrë të centralizuar në zyrat qendrore

Printimet në dy anë kanë rritur nivelin e printimeve të qëndrueshme

Printimet në dy anë kanë rritur nivelin e printimeve të qëndrueshme

Punonjësit mund t'i ndajnë dhe t'i printojnë printimet e tyre në çdo vend dhe në vetëm disa minuta

Punonjësit mund t'i ndajnë dhe t'i printojnë printimet e tyre në çdo vend dhe në vetëm disa minuta

Barry_Callebaut

Objektivi

Për të realizuar objektivat e tij për rritjen, Barry Callebaut kishte nevojë për një sistem plotësisht të ri të operacioneve në përputhje me pikat kryesore strategjike: novacioni, efektiviteti në kosto, qëndrueshmëria dhe zgjerimi.

Sfidat

• Seria ekzistuese e printerëve kishte kërkesa shumë të lartë në kohë dhe në burime, si për punonjësit e zakonshëm, ashtu edhe për ekipin e teknologjisë së informacionit.

• Printerët me shërbime individuale paraqitnin vështirësi në menaxhim dhe në shërbim

• Aktivitetet ishin të ngadalta dhe të papërshtatshme

• Kosto të lartë për integrimin e sistemit të printimit me zyrat e tjera, në vende të tjera

Metoda

Një seri e re e pajisjeve shumëfunksionale (MFD) nga Canon dhe një infrastrukturë printimi e centralizuar u zbatua për t'u siguruar punonjësve një eksperiencë pa ndërprerje dhe pa shqetësime për printimet dhe skanimet.

Barry_Callebaut