ABC- Hero1

Mailing Andalucia i beson Canon për rritjen e efikasitetit të prodhimit

DWF-logo.jpg

Një kompani kryesore në marketingun e drejtpërdrejtë në Spanjë, kompania Mailing Andalucia ka mbi 1000 klientë në një larmi industrish. Ajo e ka arritur suksesin e saj nëpërmjet plotësimit të kërkesave të klientëve për vëllime të mëdha dokumentesh monokrom me cilësi të lartë për transaksione dhe të dhëna të ndryshme. Për të plotësuar këto kërkesave të vazhdueshme, Mailing Andalucia kërkonte një zgjidhje që ofronte kapacitetin dhe elasticitetin në prodhim pa rrezikuar cilësinë e rezultateve dhe një partner që të mbështeste rritjen e vazhdueshme të biznesit të saj.

Rezultatet

Një produktivitet më i shpejtë

Një produktivitet më i shpejtë

Përmirësimi i cilësisë dhe larmisë së produktit përfundimtar

Përmirësimi i cilësisë dhe larmisë së produktit përfundimtar

Mbështetje cilësore pas shitjeve

Mbështetje cilësore pas shitjeve

andalucia

Objektiv

Gjetja e një partneri që mund të mbështesë rritjen e kapacitetit, cilësisë, efikasitetit, elasticitetit dhe qëndrueshmërisë për shërbime të ndryshme të printimit të të dhënave

Sfidat

Përgjigja ndaj kërkesave të klientëve për vëllime më të mëdha në përdorime të ndryshme duke u larguar nga infrastruktura e mëparshme e fluksit të punës

Metoda

• Kompania Mailing Andalucia ka qenë më parë një kliente e printerëve Océ dhe natyrshëm që u aktivizua me Canon pas blerjes

• Canon i la një përshtypje të mirë kompanisë Mailing Andalucia me shërbimin teknik superior që do të shoqëronte instalimin, si dhe një mbështetje të mirë pas shitjes për të ndihmuar në zhvillimin e biznesit

• Canon i tregoi klientit se si opsionet e përmirësimit në të ardhmen mund ta ndihmonin klientin të rriste më shumë biznesin e tij