ABC- Hero1

Armstrong Watson punon në partneritet me Canon për të bërë realitet strategjinë e përgjegjësisë sociale të korporatës "Vizioni i së ardhmes"

Një firmë llogaritare me shërbim të plotë, Armstrong Watson kishte një metodë printimi të vjetër, të paqëndrueshme dhe të kushtueshme dhe ndiente nevojën për ta çuar printimin në përputhje me rregullat e Përgjegjësive Sociale të Korporatës - një fushë që ka një ndikim të fuqishëm mbi vendim-marrjen e klientit. Duke punuar ngushtë me Canon, ata kanë qenë në gjendje të zhvillojnë më tej diferencimin e tyre konkurrues duke arritur objektivat e tyre CSR për ndikimin mbi mjedisin - duke ulur konsumin e letrës dhe të energjisë dhe numrin e pajisjeve të printimit më shumë se 70%.

ABC-image1
ABC-image1

"Para se të bënte ndonjë rekomandim, Canon punoi fort për t'u përshtatur brenda organizatës tonë dhe për të kuptuar se çfarë kishte nevojë për përmirësim dhe për mënyrën më të mirë për ta arritur këtë. Njohja e bizneseve të klientëve tanë është një filozofi që e përkrahim shumë dhe u ndiem shumë të sigurt që Canon ishte partneri ynë."

David Clarkson, Drejtori i Tregtisë