Discover new ways to defend your data.

Siguria e zyrës

Zbuloni mënyra të reja për të mbrojtur të dhënat tuaja.

Në vendin e punës të kohëve moderne ka nevojë gjithmonë e më shumë për teknologji printimi dhe skanimi të lidhura plotësisht në rrjet.

Sidoqoftë, këto pajisje të sofistikuara sjellin edhe rreziqe të reja për sigurinë - duke rritur rrezikun që të dhënat delikate të bien në duart e gabuara.

Përfitimet e zgjidhjeve tona për Sigurinë e zyrës

Benefits Benefits

Parandaloni shkeljet e sigurisë

Mbrojeni rrjetin e zyrës nga sulmet e softuerëve keqdashës

Benefits Benefits

Shmangni rrjedhjet dhe humbjet e të dhënave

Ndaloni vjedhjen ose humbjen e dokumenteve të rëndësishme nga personeli

Benefits Benefits

Mbroni biznesin tuaj

Shmangni gjobat e larta dhe dëmtimin e markës që shkaktohen nga rrjedhjet e informacioneve

Benefits Benefits

Forconi respektimin

Respektoni rregulloret dhe politikat e kompanisë për sigurinë e të dhënave

Një qasje e re për sigurinë e dokumenteve

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Siguria e informacioneve është e rëndësishme në çdo zyrë që administron sasi të mëdha të të dhënave.

CISO

Kompani kryesore shumëkombëshe e komunikimeve

Sfida

Një bankë kryesore e nivelit të dytë po kërkonte një mënyrë më inteligjente dhe më të fortë për mbrojtjen e të dhënave të dokumenteve, për t'i bërë po aq të sigurta sa edhe informacionet e ruajtura në sistemet bankare kryesore. Zgjidhja duhej të ofronte një siguri të fuqishme në të gjitha pajisjet e zyrës në rrjet, si dhe të monitoronte lëvizjen e dokumenteve elektronike dhe në letër.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Zgjidhja

Për të mbrojtur biznesin e saj, ne e ndihmuam bankën të zhvillojë një zgjidhje të optimizuar sipas nevojave të ambientit të punës, me një sistem të fuqishëm të Parandalimit të humbjes së të dhënave (DLP) të pajisur me aftësi auditimi, për të monitoruar aktivitetin e dokumenteve të paautorizuara.

Përfitimet

Banka tani ka një platformë shumë më të fuqishme për menaxhimin e printimit dhe skanimit, e cila respekton politikat strikte për sigurinë e të dhënave. Sistemi ynë i ri i dha bankës një vizibilitet të plotë mbi të dhënat e dokumenteve - duke zbuluar, regjistruar dhe raportuar automatikisht lëvizjet e paautorizuara apo të çrregullta.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Mbroni biznesin tuaj duke projektuar një sistem më të sigurt për sigurinë e zyrës.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksiononZgjidhjet kryesore

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Siguroni rrjetin e zyrës

Ne do t'ju ndihmojmë të parandaloni sulmet dëmtuese të softuerëve pengmarrës dhe shkeljet e të dhënave duke projektuar një arkitekturë printimi dhe skanimi më të fortë dhe më të thjeshtë dhe me më pak pika të dobëta.

Besoni në teknologjinë tuaj

Mbroni dokumentet tuaja duke investuar në mjetet e zyrës me aftësi të përparuara të sigurisë - në teknologjinë e Canon ose edhe në produktet e palëve të treta që ne kemi testuar dhe miratuar.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Mbroni internetin e gjërave (IoT)

Duke përdorur njohuritë tona profesionale për parametrat e pajisjeve dhe rreziqet e lidhura me to, ne do të konfigurojmë teknologjinë tuaj të printimit dhe të skanimit për t'iu përshtatur shkallës dhe kompleksitetit të biznesit tuaj.

Gjeni zgjidhjen e duhur

Duke u bazuar në gamën e gjerë të opsioneve të sigurisë dhe të vërtetimit të përdoruesit, ne do të zhvillojmë zgjidhjen më të përshtatshme, të personalizuar sipas nevojave tuaja, që ofron ekuilibrin më të mirë mes minimizimit të rreziqeve dhe punës efikase në zyrë.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Mbrojini pajisjet tuaja

Ne i mbrojmë të dhënat e mbajtura në pajisje në çdo fazë të ciklit të tyre të jetës - duke forcuar sigurinë e tyre para përdorimit, duke siguruar të dhënat gjatë përdorimit dhe duke i hequr ose shkatërruar të dhënat nëse largohen nga zyra.
Eksploroni mënyra të reja për të mbrojtur biznesin tuaj.