Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Printimi dixhital i gazetave

Mos lini që biznesi juaj të bëhet lajm i djeshëm: zbuloni se si zgjidhjet tona novatore për printimin e gazetave mund të ndihmojnë botuesit të jenë pjesë e tregut dixhital.

Duke u përballur me rënien e qarkullimit dhe të të ardhurave nga reklamat, botuesit e gazetave kërkojnë të eksplorojnë shanse të reja në treg, ndërsa ulin kostot.

Përparimet e fundit në printimin dixhital të gazetave mund të ndihmojnë botuesit të përmirësojnë angazhimin e lexuesve, të përshpejtojnë kohën e hedhjes në treg dhe të krijojnë kanale të reja të ardhurash nga reklamimi.

Përfitimet e zgjidhjeve tona për printimin dixhital të gazetave

Benefits Benefits

Përmirësoni angazhimin e lexuesve

Ofroni lajme që i përshtaten grupeve të caktuara si dhe më të përgjithshme

Benefits Benefits

Krijoni kanale të reja të ardhurash

Ofroni reklama sipas vendndodhjes gjeografike dhe promocione të personalizuara

Benefits Benefits

Rrisni të ardhurat nga interneti

Zhvilloni koncepte në kanale të ndryshme multimediale me adresa të personalizuara URL

Benefits Benefits

Përmirësoni shpërndarjen e botimeve

Ulni koston e dërgesave ndërkombëtare që me qarkullimin e parë

Besim në fuqinë e printimit dixhital

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Së bashku krijojmë një zgjidhje që është si e qëndrueshme për biznesin, ashtu edhe miqësore ndaj mjedisit.

Toon Osaer

Drejtori i Përgjithshëm, Halewijn

Sfida

Duke iu përgjigjur abonimeve në rënie për gazetën e kishës belge KERK&leven, botuesi dhe printuesi i saj, Halewijn dëshironte të përmirësonte angazhimin e lexuesve duke ulur njëherësh kostot e prodhimit. Pajisjet e shtypshkronjës ishin të ngadalta, joefikase dhe nuk printonin dot të dhëna të ndryshueshme – d.m.th. që çdo seksion i lajmeve vendore duhej prodhuar me tirazh më vete.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Zgjidhja

Duke ndjekur këshillën tonë, Halewijn investoi në një platformë dixhitale dhe zgjidhe fluksi pune, si dhe një printer me bojë me ngjyra të serisë ColorStream. Ky sistem ishte disenjuar për të rritur produktivitetin dhe për të reduktuar kostot, ndërsa ofronte fushëveprim maksimal për printim me të dhëna të ndryshueshme.

Përfitimet

Përveç të qenit më ekonomike dhe me më pak mbetje, zgjidhja në fjalë i mundësoi Halewijn të përmirësojë ndjekjen e rregullt nga lexuesit duke e përshtatur përmbajtjen e lajmeve sipas adresës dhe grupit specifik të abonentëve. Halewijn e përdori gjithashtu platformën dixhitale për të krijuar një kompani të re që krijon gazeta personale me tirazh të ulët.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Kthejini prirjet e tregut në shanse biznesi me zgjidhje printimi dhe modele novatore gazetash dixhitale


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksiononZgjidhjet kryesore

ColorStream

Printerë të shpejtësisë së lartë, me ngjyra të plota, komercialë, me bojë, që ofrojnë produktivitet, efikasitet dhe cilësi të jashtëzakonshme – duke thjeshtuar dhe përshpejtuar kalimin nga printimi njëngjyrësh në printim me ngjyra.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Printojini gazetat më shpejt dhe më ekonomikisht, ndërsa u jepni impakt më të madh.