Work faster and smarter by simplifying print management

Shërbimet e printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla e të mesme

Punoni më shpejt dhe me më shumë zgjuarsi duke e thjeshtuar menaxhimin e printimit.

Në një biznes të vogël e të mesëm me personel ose ekspertizë të kufizuar për teknologjinë e informacionit, është e lehtë të shpërqendroheni nga detyrat e menaxhimit të printimit që kërkojnë kohë.

Përveçse ngadalësojnë biznesin tuaj, shërbimet e printimit të pamenaxhuar nuk ju ofrojnë kontrollin që ju duhet për të kursyer para dhe për të parandaluar shpërdorimet.

Përfitimet e Shërbimeve të printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Benefits Benefits

Nënkontraktoni menaxhimin e printimit

Çlirojeni personelin tuaj që ata të mund të fokusohen në gjërat që kanë rëndësi

Benefits Benefits

Zvogëloni kostot duke përmirësuar monitorimin

Ne analizojmë zakonet tuaja të printimit për të gjetur kursimet e mundshme

Benefits Benefits

Parandaloni shkeljet për të dhënat

Ne e auditojmë shërbimin tuaj për të identifikuar pikat e dobëta të sigurisë

Benefits Benefits

Rritni qëndrueshmërinë

Optimizimi i teknologjisë zvogëlon shpërdorimet, konsumin e energjisë si dhe të letrës

Zbuloni mënyra të reja për të kursyer para dhe për të minimizuar shpërdorimet

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
Ne kemi kursyer një milion faqe në tre muajt e parë, ndërkohë që kemi harxhuar më pak në energji dhe materiale konsumi.

David Clarkson

Armstrong Watson

Sfida

Firma britanike e kontabilitetit Armstrong Watson kishte nevojë që të përmirësonte shërbimin e saj të printimit në 14 zyra, i cili ishte i paqëndrueshëm dhe i kushtueshëm në praktikë. Kompania kërkonte një zgjidhje të qëndrueshme që të pasqyronte politikat e saj për Përgjegjësinë sociale të korporatës - të cilat kishin një ndikim të rëndësishëm në vendimmarrjen e klientëve.

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
We helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices (MFDs)

Zgjidhja

Ne e ndihmuam kompaninë që të zëvendësonte pajisjet origjinale të ndryshme të printimit me vetëm 43 pajisje multifunksionale (MFD), të gjitha të drejtuara me anë të softuerit të menaxhimit të pajisjes dhe të dokumenteve uniFLOW nga Canon.

Përfitimet

Sot, Armstrong Watson ka një sistem printimi më të shpejtë që përdor 70% më pak pajisje. Kjo ka sjellë përmirësimin e produktivitetit, 50% më pak probleme shërbimi dhe kursime të mëdha në kosto. Përveç zvogëlimit të ndikimit mjedisor të kompanisë, kjo zgjidhje e ka ndihmuar atë po ashtu që të plotësojë nevojat e saj për sigurinë e të dhënave.

Today, Armstrong Watson has a faster printing system that uses 70% fewer devices.

Zbuloni se pse Shërbimet e printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë rruga juaj drejt përmirësimit të biznesit.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksiononZgjidhjet kryesore

We handle your print service and monitor its ongoing performance.

Nënkontraktoni rrezikun dhe tensionin e menaxhimit të printimit

Ne administrojmë shërbimin tuaj të printimit dhe monitorojmë rendimentin në vazhdimësi për të siguruar që ai vepron gjithmonë në nivelin maksimal.
Eksploroni se si Shërbimet e printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ju ndihmojnë të punoni më shpejt dhe me më shumë zgjuarsi.