Innovative print solutions that offer more dynamic, cost-effective approach to magazine printing

Printimi dixhital i revistave

Zgjidhje novatore printimi që ofrojnë një qasje më dinamike dhe me efikasitet kostoje për printimin e revistave dhe që përmirësojnë angazhimin e lexuesve.

Përpara shitjeve të paparashikueshme dhe rënies të tirazheve, botuesit e revistave shikojnë për mënyra të reja për të ulur kostot dhe për të eksploruar burime të reja të ardhurash.

Zgjidhjet tona dixhitale me cikël të plotë e bëjnë më ekonomik printimin e tirazheve të ulëta, përmirësojnë angazhimin e lexuesve dhe u mundësojnë botuesve të diversifikojnë prodhimin duke krijuar përmbajtje të shënjestruar dhe të personalizuar.

Përfitimet e zgjidhjeve tona për printimin dixhital të revistave

Benefits Benefits

Prodhim efikas në tirazh të ulët

Jepuni fizibilitet financiar revistave të tirazhit të ulët

Benefits Benefits

Audiencë më e gjerë për botimet

Ofrojuni botuesve dërgesa më ekonomike ndërkombëtare që me qarkullimin e parë

Benefits Benefits

Printim i ndryshueshëm i të dhënave

Fitoni punë me edicione të shënjestruara dhe reklamim të personalizuar

Benefits Benefits

Një model për të gjithë platformat

Ofrojini përmbajtjet në platforma të shumta printimi dhe dixhitale

Sjellim zhvillimin duke kaluar në teknologji dixhitale

The partnership with Canon has given me great confidence in our future
Partneriteti me Canon më ka dhënë besim të lartë për të ardhmen.

Fred Feij

Pronar, Print Service Ede

Sfida

Një prodhues revistash dhe librash me seli në Holandë, Print Service Ede ka qenë në kërkim të një mënyre për t'iu përgjigjur kërkesës në rritje të tregut për printime në tirazhe të ulëta. Përveç përshpejtimit të prodhimit, zgjidhja duhet të sjellë gjithashtu cilësi të jashtëzakonshme figure sipas kërkesave të klientëve të arteve grafike të kompanisë.

The partnership with Canon has given me great confidence in our future
An VarioPrint 6320 Ultra+ and imagePRESS C10000VP offered the perfect combination of productivity and image quality

Zgjidhja

Ne dhamë ndihmën tonë me zhvillimin e një procesi të njësuar, prodhimi dixhital me flukse të automatizuara pune me cikël të plotë të administruara nga softueri PRISMAsync. Një VarioPrint 6320 Ultra+ dhe një imagePRESS C10000VP kanë ofruar kombinimin ideal të produktivitetit me cilësinë e figurës.

Përfitimet

Falë shpejtësisë dhe efikasitetit të teknologjisë së saj të re, Print Service Ede përmirësoi produktivitetin me 20%, duke përgjysmuar kostot e prodhimit. Si rezultat, kompania arriti të tërhiqte më shumë punë, duke ofruar printim të revistave në cilësi të lartë me çmime më konkurruese.

Thanks to the speed and efficiency of its new technology, Print Service Ede boosted productivity by 20%

Zbuloni se si zgjidhjet me cikël të plotë mund të njësojnë procesin e prodhimit, duke u lejuar shtypshkronjave t'u ofrojnë botuesve të revistave modele të reja biznesi


FLISNI ME EKIPIN TONË


Zgjidhjet kryesore

Fast and exceptionally versatile digital press, which offers exceptional quality, productivity and versatility

imagePRESS C10000VP

Çojeni printimin me ngjyra një nivel më lart me këtë presë të shpejtë dhe tejet fleksibël dixhitale, që ofron cilësi, produktivitet dhe fleksibilitet të jashtëzakonshëm në 100 ppm në një sërë përdorimesh.

Paketa PRISMA

Një gamë revolucionare e zgjidhjeve të softuerëve që ju ndihmon të modernizoni dhe të automatizoni flukset e punës në çdo fazë të procesit të prodhimit të printimit.
A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press

VarioPrint i300

Një presë topografike inkjet me ngjyra dhe me fletë, novatore dhe me vëllime të larta, VarioPrint i300 ndërthur produktivitetin e lartë të teknologjisë inkjet me përdorimet e shumta të fletëve të prera dhe elasticitetin e materialeve multimediale.

ProStream

Një brez i ri printerësh të fuqishëm, të performancës së lartë, me bojë, me ushqim të vazhduar, që ofrojnë ngjyrat e ndezura të ofsetit dhe larminë e të dhënave të ndryshueshme të printimit dixhital.
A new generation of high-performance continuous feed inkjet printers
Kaloni në teknologji dixhitale për të ulur shpejtësitë dhe kostot e printimeve të revistave me tirazh të ulët.